RUM:s teckning
!

Under juli månad är telefonväxeln stängd.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i turordning efter semestern.

Glad sommar!

RUM 40 år

Under 2018 fyller RUM 40 år!

Det kommer att märkas på olika sätt under året. Vill du använda dig av jubileumsloggan hittar du den här nedan.

Logga jpeg

Logga png

Kort

X