Stöd oss

Dataskyddspolicy

RUM – Riksförbundet Unga Musikanter månar om att skydda våra medlemmars och personals personuppgifter. Här nedan hittar du vår dataskyddspolicy.

Personuppgiftsansvarig

RUM:s förbundsstyrelse har det övergripande ansvaret för hanteringen av personuppgifter inom RUM.

Personuppgiftsombud

RUM:s personuppgiftsombud är generalsekreteraren, hanna.hult.rosen@rum.se.

Vår officiella adress är:
RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
Gustavslundsvägen 143, 5 tr
167 51 Bromma

Varför samlar RUM in personuppgifter?

RUM samlar in och behandlar personuppgifter för följande syften:

Rättslig grund

RUM arbetar med flera rättsliga grunder:

Vem har tillgång till uppgifterna

Var lagras uppgifterna?

Hur länge lagras uppgifterna?

Rätt att få tillgång till uppgifter

Du har rätt att få tillgång till uppgifter som rör dig. Kontakta oss på vår officiella adress.

Rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Kontakta oss på vår officiella adress.

Rätt att bli borttagen

Om det är möjligt för oss att ta bort dina uppgifter utan att bryta mot andra lagliga förpliktelser har du rätt att få dem borttagna. Hinder mot att ta bort uppgifter kan gälla om det finns ett bindande avtal mellan dig och RUM eller om du ingår i bokföringsmaterial som måste lagras en viss tid. Vissa av de tjänster RUM använder kan ha rutiner för säkerhetskopiering som gör att uppgifter om dig kan ligga kvar en viss tid även efter att vi har begärt att de ska raderas.

Önskar du bli borttagen är du välkommen att antingen kontakta generalsekreteraren eller RUM:s IT-support, support@rum.se.

Klagomål

Om du har klagomål rörande vår personuppgiftshantering kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). IMY kan i sin tur vända sig till oss på vår officiella adress.

X