RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Framtidens Musikpris prisceremoni kommer göras digitalt och har flyttats fram till 17 september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

Kansliet och växeln har sommarstängt 1-31 juli, men ni kan fortfarande maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Extrastämma maj 2020

Handlingar

Efter stämman

Protokoll extrastämma maj 2020

Justerade stadgar efter extrastämman

Inför stämman

Kallelse extrainsatt stämma 2020

Antal ombud per distrikt

Föredragningslista extrainsatt stämma 2020

Förslag på mötesordning extrainsatt stämma 2020

Stadgeförslag extrainsatt stämma maj 2020, med spåra ändringar

Stadgeförslag extrainsatt stämma maj 2020, som de kommer att se ut om ändringarna antas

X