RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vår festival MusikRUM har vi nu dessvärre blivit tvungna att ställa in, som en följd av restriktionerna kring Covid-19. Vår förhoppning är att vi kan göra festivalen nästa i år igen! Även Tónlek är dessvärre inställd i år, men kommer genomföras nästa år.
Framtidens Musikpris har flyttats fram till september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

För övriga generella frågor hänvisar vi till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Extrastämma maj 2020

Handlingar till extrastämma maj 2020

Kallelse extrainsatt stämma 2020

Antal ombud per distrikt

Föredragningslista extrainsatt stämma 2020

Förslag på mötesordning extrainsatt stämma 2020

Stadgeförslag extrainsatt stämma maj 2020, med spåra ändringar

Stadgeförslag extrainsatt stämma maj 2020, som de kommer att se ut om ändringarna antas

X