RUM:s teckning

Extrastämma maj 2020

Handlingar

Efter stämman

Protokoll extrastämma maj 2020

Justerade stadgar efter extrastämman

Inför stämman

Kallelse extrainsatt stämma 2020

Antal ombud per distrikt

Föredragningslista extrainsatt stämma 2020

Förslag på mötesordning extrainsatt stämma 2020

Stadgeförslag extrainsatt stämma maj 2020, med spåra ändringar

Stadgeförslag extrainsatt stämma maj 2020, som de kommer att se ut om ändringarna antas

X