RUM:s teckning

Förbundsstämma 2019

Handlingar

Här nedan ligger handlingarna uppdelade i tre (3) kategorier, inför stämman – de handlingar som fanns innan helgen, under stämman – det som justerades under helgen och tilläggsyrkanden och sist efter stämman – hur dokumenten ser ut efter beslut. Alla förändringar finns även specificerade i protokollet.

Efter stämman

Stämmoprotokoll 2019

Stämmohandlingar 2019 (förändringar i strategin jämfört med nedan)

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018 (inga förändringar jämfört med nedan)

Verksamhetsplan och budget 2020 (förändringar i verksamhetsplanen jämfört med nedan)

Under stämman

Ändringsyrkande efter påverkanstorg

Stadgeförslag 2019 med redaktionella ändringar

Inför stämman

Antal ombud per distrikt

Stämmohandlingar 2019

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018

Verksamhetsplan & budget 2020

X