RUM:s teckning

Förbundsstämma 2019

Praktisk info

Stämman äger rum 15-17 november på Scandic Ariadne, Stockholm. Incheckning på hotellet sker från klockan 15 och resten av natten.

På fredagen kan du checka in på förbundsstämman (få röstkort, handlingar och goodiebag) mellan klockan 19 och 22. För er som inte har hunnit fram till 22 eller kommer först lördag morgon är stämmans incheckning öppen mellan 08:15 och 08:45. Vi har ingen gemensam middag på fredagen utan den får alla lösa själva.

From lördag frukost till söndag eftermiddagsfika har vi gemensam mat och fika.

Då vi i år kommer att ha ett påverkanstorg under lördag eftermiddag är det viktigt att du har läst handlingarna innan. Alla kommer att få tryckta handlingar vid incheckningen till stämman, så om du har möjlighet att läsa dem digitalt innan gör vi miljön en tjänst. Påverkanstorg har som följd att det kan komma tilläggs- och ändringsyrkanden som vi kommer att publicera här nedan under lördagskvällen, därför kan det om möjligt vara bra att ha med sig telefon eller surfplatta/bärbar dator för att kunna läsa dessa. Det kommer även finnas möjlighet att få ett printat exemplar av ändringarna.

Anmälan görs HÄR senast den 31 oktober. När anmälan är mottagen kommer ett bekräftelsemail med instruktion kring resebokning, vänligen läs det noga.

Vid frågor eller funderingar kring stämman, ta kontakt med RUM:s generalsekreterare Hanna, hanna.hult.rosen@rum.se alt. 070 282 25 60

Handlingar

I år har vi tre häften med handlingar, det häfte där det inte helt tydligt framgår vad det innehåller är Stämmohandlingar 2019. Stämmohandlingar innehåller all praktisk information, här i hittar du alltså schema, föredragningslista, förslag till beslut, valberedningens förslag etc.

Här nedan ligger handlingarna uppdelade i tre (3) kategorier, inför stämman – de handlingar som fanns innan helgen, under stämman – det som justerades under helgen och tilläggsyrkanden och sist efter stämman – hur dokumenten ser ut efter beslut. Alla förändringar finns även specificerade i protokollet.

Efter stämman

Stämmoprotokoll 2019

Stämmohandlingar 2019 (förändringar i strategin jämfört med nedan)

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018 (inga förändringar jämfört med nedan)

Verksamhetsplan och budget 2020 (förändringar i verksamhetsplanen jämfört med nedan)

Under stämman

Ändringsyrkande efter påverkanstorg

Stadgeförslag 2019 med redaktionella ändringar

Inför stämman

Antal ombud per distrikt

Stämmohandlingar 2019, uppdaterad 20191114 – valberedningens förslag har uppdaterats

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018

Verksamhetsplan & budget 2020, uppdaterad 20191112 p.g.a. tryckfel.
På sidan 8 i summeringen av kostnader stod det tidigare 8 684 200 vilket inte stämde med de tre raderna ovan utan ska vara som det är nu 10 004 200. Resultatet i budgeten är detsamma, var endast denna delsummering som blivit felaktig.

 

X