RUM:s teckning
!

Veckan innan påsk är växeln stängd.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i ordning under veckan efter påsk.

Höststämman 2016

För inbjudan – se här.

Budget

Program

Möteshandlingar  OBS! Ändringar i handlingarna:

Årsredovisning

Protokoll

X