RUM:s teckning

Vårstämman 2017

Protokoll

Vårstämma 2017 protokoll

Inbjudan & anmälan
För inbjudan se här.
Anmäl dig här.

Program
Dagordning
Föredragningslista

Förbundsstyrelsens skrivelser
Verksamhetsberättelse & Årsredovisning
Ekonomi (bilaga till verksamhetsberättelsen)
Verksamhetsplan
Budget OBS! Uppdaterad 4/4 pga felaktiga siffror i resultatet.

Motioner & propositioner
Motioner
Motionssvar Vision
Motionssvar Värdegrund
Proposition Årstämma
Proposition Nytt bidragssystem

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till arvodering och ersättningar
Valberedningens förslag

X