RUM:s teckning
!

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vår festival MusikRUM har vi nu dessvärre blivit tvungna att ställa in, som en följd av restriktionerna kring Covid-19. Vår förhoppning är att vi kan göra festivalen nästa i år igen!

Framtidens Musikpris har flyttats fram till september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

För övriga generella frågor hänvisar vi till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Vårstämman 2017

Protokoll

Vårstämma 2017 protokoll

Inbjudan & anmälan
För inbjudan se här.
Anmäl dig här.

Program
Dagordning
Föredragningslista

Förbundsstyrelsens skrivelser
Verksamhetsberättelse & Årsredovisning
Ekonomi (bilaga till verksamhetsberättelsen)
Verksamhetsplan
Budget OBS! Uppdaterad 4/4 pga felaktiga siffror i resultatet.

Motioner & propositioner
Motioner
Motionssvar Vision
Motionssvar Värdegrund
Proposition Årstämma
Proposition Nytt bidragssystem

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till arvodering och ersättningar
Valberedningens förslag

X