RUM:s teckning
i

Glad sommar!

Kansliet och växeln har semester måndag 28 juni till och med 1 augusti.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Förbundsstyrelsen

Vincent Ericsson förbundsordförande RUM

Vincent Ericsson

Förbundsordförande

Telefon: 073 827 63 04

E-post: vincent.ericsson@rum.se

Caroline Näsström vice förbundsordförande

Caroline Näsström

vice Förbundsordförande

Telefon:

E-post: caroline.nasstrom@rum.se

Anton Prang

Förbundskassör

Telefon: 073 415 98 41

E-post: anton.prang@rum.se

Sandra Hammarstrand ledamot

Sandra Hammarstrand

Ledamot

Telefon:

E-post: sandra.hammarstrand@rum.se

Rebecka Helgesson

Ledamot

Telefon:

E-post: rebecka.helgesson@rum.se

Rasmus Eriksson

Ledamot

Telefon:

E-post: rasmus.eriksson@rum.se

Hanna Carlsson

Ledamot

Telefon:

E-post: hanna.carlsson@rum.se

Anne Pettersson

Suppleant

Telefon:

E-post: anne.pettersson@rum.se

Linus Enroth

Suppleant

Telefon:

E-post: linus.enroth@rum.se

 

X