RUM:s teckning

Förbundsstyrelsen

Anna Rydborg (f.d Edlund)

Förbundsordförande

anna.rydborg@rum.se

Sandra Hammarstrand

Första vice Förbundsordförande

sandra.hammarstrand@rum.se

Lena Andersson

Andra vice Förbundsordförande

lena.andersson@rum.se

Johan Tjäder

Förbundssekreterare

johan.tjader@rum.se

Daniel Ingemarsson Wik

Förbundskassör, vice Förbundssekreterare

daniel.ingemarsson.wik@rum.se

Peter Tjernberg

Ledamot, internationella kontakter

peter.tjernberg@rum.se

X