RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vi förnyar och anpassar MusikRUM 2021! Mer information kommer snart.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Förbundsstyrelsen

Anna Rydborg förbundsordförande RUM

Anna Rydborg (f.d Edlund)

Ordförande

Telefon:

E-post: anna.rydborg@rum.se

Sandra Hammarstrand

Förste vice Förbundsordförande

Telefon:

E-post: sandra.hammarstrand@rum.se

Lena Andersson

Andre vice Förbundsordförande

Telefon:

E-post: lena.andersson@rum.se

Danel Ingemarsson Wik förbundskassör RUM

Daniel Ingemarsson Wik

Förbundskassör, vice Förbundssekreterare

Telefon:

E-post: daniel.ingemarsson.wik@rum.se

Anton Prang

Ledamot

Telefon:

E-post: anton.prang@rum.se

Elin Gripstrand

Ledamot

Telefon:

E-post: elin.gripstrand@rum.se

Milda Gontaité

Ledamot

Telefon:

E-post: milda.gontaite@rum.se

Caroline Näsström

Suppleant

Telefon:

E-post: caroline.nasstrom@rum.se

Nora Caroline Källersjö

Suppleant

Telefon:

E-post: nora.källersjö@rum.se

 

X