RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Förbundsstyrelsen

Vincent Ericsson förbundsordförande RUM

Vincent Ericsson

Förbundsordförande

Telefon: 073 827 63 04

E-post: vincent.ericsson@rum.se

Caroline Näsström vice förbundsordförande

Caroline Näsström

vice Förbundsordförande

Telefon:

E-post: caroline.nasstrom@rum.se

Anton Prang

Förbundskassör

Telefon: 073 415 98 41

E-post: anton.prang@rum.se

Sandra Hammarstrand ledamot

Sandra Hammarstrand

Ledamot

Telefon:

E-post: sandra.hammarstrand@rum.se

Rebecka Helgesson

Ledamot

Telefon:

E-post: rebecka.helgesson@rum.se

Rasmus Eriksson

Ledamot

Telefon:

E-post: rasmus.eriksson@rum.se

Hanna Carlsson

Ledamot

Telefon:

E-post: hanna.carlsson@rum.se

Anne Pettersson

Suppleant

Telefon:

E-post: anne.pettersson@rum.se

Linus Enroth

Suppleant

Telefon:

E-post: linus.enroth@rum.se

 

X