Valberedningen - Riksförbundet Unga Musikanter
Stöd oss

Valberedningen

Här hittar du kontaktuppgifter till RUM:s valberedning och dess arbetsordning. Arbetsordningen beskriver hur valberedningen ska arbeta och den beslutas av förbundsstämman.

Vill du nominera en person till förbundsstyrelsen eller valberedningen? Det gör du med hjälp av vårt verktyg Nominera.

Valberedningen vald 2021

Har du frågor, så kan du antingen mejla den person du vill komma i kontakt med eller till valberedning@rum.se.

Perry Göransson, sammankallande
perry.goransson@rum.se

Ylva Brodin
ylva.brodin@rum.se

Mats Kvarngren
mats.kvarngren@rum.se

Gumru Nuri Ahundzada
gumru.nuri.ahundzada@rum.se

Maria Götlind Björk
maria.gotlind.bjork@rum.se

Rasmus Eriksson
rasmus.eriksson@rum.se

Valberedningens arbetsordning

Antogs på förbundsstämman 20 november 2021

Valberedningens arbetsordning
X