Stöd oss

Valberedningen

Här hittar du kontaktuppgifter till RUM:s valberedning och dess arbetsordning. Arbetsordningen beskriver hur valberedningen ska arbeta och den beslutas av förbundsstämman.

Vill du nominera en person till förbundsstyrelsen eller valberedningen? Det gör du med hjälp av vårt verktyg Nominera.

Valberedningen

Har du frågor, e-posta till valberedning@rum.se.

Valberedningen 2024

Anna Rydborg (sammankallande) 

Henrik Sjöberg

Mattias Lindell 

Rasmus Eriksson 

Signe Hjellström 

Valberedningens arbetsordning

Antogs på förbundsstämman 20 november 2021

Valberedningens arbetsordning
X