RUM:s teckning
Årsrapportering och eBas

Årsrapportering och eBas

Som medlem i RUM måste din förening varje år göra en årsrapportering.
En av delarna i årsrapporteringen är att göra en medlemsrapportering. Det innebär att du på något av nedan förklarade sätt lägger in era medlemmar i vårt medlemssystem eBas och att medlemmarna sedan bekräftar. Alltså, för att kunna göra detta behöver du ha ett användarkonto i eBas. 

Har du inget konto? Kontakta medlems-och utbildningssamordnare Karin Broberg på 0725868453 eller mejla till medlem@rum.se.

Varför?

Därför att RUM är till för våra medlemmar och vi stödjer er och er verksamhet. För att vi ska kunna göra det, måste ni rapportera era medlemmar och er verksamhet varje år. Eftersom storleken på RUM:s statsbidrag fördelas utifrån det totala antalet rapporterade föreningar och medlemmar, är detta alltså mycket viktigt.

Lägga in och bekräfta medlemmar 

För att ni ska få föreningsbidrag från RUM måste minst 60% av era medlemmar vara i åldern 6–25 år. Därför behöver ni lägga in era medlemmar i eBas, så att vi kan säkerställa detta.  

Det finns flera olika sätt att lägga in och bekräfta medlemmar i eBas – vilket sätt ni väljer beror på vad som passar er bäst.

Därför kan du klicka på länkarna nedan och läsa mer om hur du enkelt lägger in och bekräftar era medlemmar.

ONLINEREGISTRERING

Fungerar för ALLA föreningar, oavsett hur många medlemmar ni har. Om ni är en förening med 100 eller fler medlemmar kan ni med fördel nyttja både onlineregistrering och underskrift (se nedan).

MEDLEMSAVGIFT

Detta gäller om din förening tar ut en medlemsavgift för alla medlemmar.

UNDERSKRIFT, 100 medlemmar eller fler

Detta gäller om din förening har 100 medlemmar eller fler.
Denna metod kan du kombinera med Onlineregistrering.

UNDERSKRIFT, färre än 100 medlemmar

Detta gäller om din förening har 3-99 medlemmar.
Denna metod kan du kombinera med Onlineregistrering.

Protokoll och rapporter 

För att visa att ni är en aktiv förening ska ni direkt efter varje årsmöte skicka in ett årsmötesprotokoll, så de eventuellt nya kontaktuppgifterna till styrelsen blir uppdaterade.

Ni ska också varje år fylla i årsmötesrapport och verksamhetsrapport.

Klicka på länkarna här nedan för att läsa mer om årsmötesprotokollet och rapporterna, och hur ni skickar in dessa.  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
ÅRSMÖTESRAPPORT och VERKSAMHETSRAPPORT

Övrigt vi behöver från er förening 

När ni gör er medlemsredovisning vill vi också att ni kontrollerar att dessa saker finns inlagda och stämmer: 

STADGAR
KONTAKTUPPGIFTER, ADRESSUPPGIFTER & BANKKONTO
ANVÄNDARKONTON: vilka i föreningen som har tillgång till eBas

Dessa uppgifter ska ni uppdatera löpande, de är inte årsbundna. Därför är det bra att kontrollera dem när ni gör medlemsrapporteringen.

När?

Din årsrapportering ska vara klar senast den 31 december varje år.

X