RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vi förnyar och anpassar MusikRUM 2021! Mer information kommer snart.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Medlemsrapportera din förening som har medlemsavgift

Medlemsavgift

Här kan du läsa om hur du medlemsrapporterar din förening som har medlemsavgift.

När din förening har medlemsavgift består medlemsrapporteringen av två delar – dels att ni lägger in medlemsuppgifterna i eBas och dels att era medlemmar bekräftar sina medlemskap. Bekräftelsen kan göras på flera olika sätt och ett av sätten är att medlemmen betalar en medlemsavgift till föreningen.

Tänk på att: 

Hur du gör

Här hittar du steg-för-steg-instruktioner om hur du enkelt lägger in medlemmarna i eBas efter inbetald medlemsavgift. Det finns två sätt att göra detta, antingen ”skriv in enstaka” eller ”ladda upp lista”. 

Behöver du hjälp med medlemsrapporteringen eller har du några frågor? Hör du av dig till kansliet, medlem@rum.se eller 0771 91 91 40.

X