RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vi förnyar och anpassar MusikRUM 2021! Mer information kommer snart.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Onlineregistrering för alla föreningar

Onlineregistrering

En rapporteringsmetod som fungerar för ALLA föreningar.

Onlineregistrering är en rapporteringsmetod som fungerar för alla föreningar, oavsett hur många medlemmar ni har. Den skiljer sig från de andra rapporteringssätten, då medlemmen själv skriver in sina uppgifter och samtidigt bekräftar sitt medlemskap. Det innebär att det bara är de medlemmar som bekräftat att de vill vara medlemmar som hamnar i eBas. Det gör att du slipper rensa bort medlemmar som tackat nej.
Medlemsbekräftelsen sparas också i eBas, vilket underlättar för er, för då slipper föreningen spara underskrifter på papper eller bevis på inbetalningar av medlemsavgift. 

Hur du gör

Här hittar du steg-för-steg-instruktioner om hur du enkelt hanterar onlineregistrering för alla föreningar, både som förstagångsanvändare och som återkommande användare.

Behöver du hjälp med medlemsrapporteringen eller har du några frågor? Hör du av dig till kansliet, medlem@rum.se eller 0771 91 91 40.

X