Stöd oss

UNDERSKRIFT – 100 medlemmar eller fler

Underskrift är en rapporteringsmetod för föreningar som som har 100 eller fler än 100 medlemmar.
Denna metod går också att kombinera med Onlineregistrering

Rapporteringsmetoden underskrift fungerar för föreningar som som har 100 eller fler än 100 medlemmar. Medlemsrapporteringen består av två delar – dels att ni lägger in medlemsuppgifterna i eBas och dels att era medlemmar bekräftar sina medlemskap, exempelvis genom en underskrift. Då ni har 100 medlemmar eller fler, kan ni därför få hjälp från kansliet med så kallade QR-kodslistor för registrering och underskrifter.  

Hur då?

Först skickar ni en excel-lista med medlemmarnas uppgifter till oss. Därefter skapar vi en pdf-fil med QR-koder som vi skickar tillbaka till er. Den filen skriver era medlemmar under och sedan skickar ni tillbaka listan till oss!

 OBS: Vi vill ha er excelfil senast den 1 november för att vi ska hinna skapa QR-kodslistorna i tid. 

Tänk på att: 

Behöver du hjälp med medlemsrapporteringen eller har du några frågor? Hör du av dig till kansliet, medlem@rum.se eller 0771 91 91 40.

X