RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Underskrift 100 eller fler

UNDERSKRIFT – 100 medlemmar eller fler

Underskrift är en rapporteringsmetod för föreningar som som har 100 eller fler än 100 medlemmar.
Denna metod går också att kombinera med Onlineregistrering

Rapporteringsmetoden underskrift fungerar för föreningar som som har 100 eller fler än 100 medlemmar. Medlemsrapporteringen består av två delar – dels att ni lägger in medlemsuppgifterna i eBas och dels att era medlemmar bekräftar sina medlemskap, exempelvis genom en underskrift. Då ni har 100 medlemmar eller fler, kan ni därför få hjälp från kansliet med så kallade QR-kodslistor för registrering och underskrifter.  

Hur då?

Först skickar ni en excel-lista med medlemmarnas uppgifter till oss. Därefter skapar vi en pdf-fil med QR-koder som vi skickar tillbaka till er. Den filen skriver era medlemmar under och sedan skickar ni tillbaka listan till oss!

 OBS: Vi vill ha er excelfil senast den 1 november för att vi ska hinna skapa QR-kodslistorna i tid. 

Tänk på att: 

Behöver du hjälp med medlemsrapporteringen eller har du några frågor? Hör du av dig till kansliet, medlem@rum.se eller 0771 91 91 40.

X