RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Underskrift färre än 100

UNDERSKRIFT – färre än 100 medlemmar

Underskrift är en rapporteringsmetod för föreningar som som har färre än 100 medlemmar.
Denna metod går också att kombinera med Onlineregistrering.

Rapporteringsmetoden underskrift fungerar för föreningar som har färre än 100 medlemmar. Medlemsrapporteringen består av två delar – dels att ni lägger in medlemsuppgifterna i eBas och dels att era medlemmar bekräftar sina medlemskap, exempelvis genom en underskrift.

Tänk på att:

Hur du gör

Det finns två sätt att lägga in medlemsuppgifterna när ni är färre än 100 medlemmar och vill använda underskrift för bekräftelse av medlemskap: ”skriv in enstaka” och ”ladda upp lista”.
Här hittar du steg-för-steg-instruktioner om hur du enkelt gör det.

Behöver du hjälp med medlemsrapporteringen eller har du några frågor? Hör du av dig till kansliet, medlem@rum.se eller 0771 91 91 40.

X