Underskrift färre än 100 Riksförbundet Unga Musikanter
Stöd oss
Underskrift färre än 100Close up of a woman hand writing or signing in a document on a desk at home or office

UNDERSKRIFT – färre än 100 medlemmar

Underskrift är en rapporteringsmetod för föreningar som som har färre än 100 medlemmar.
Denna metod går också att kombinera med Onlineregistrering.

Rapporteringsmetoden underskrift fungerar för föreningar som har färre än 100 medlemmar. Medlemsrapporteringen består av två delar – dels att ni lägger in medlemsuppgifterna i eBas och dels att era medlemmar bekräftar sina medlemskap, exempelvis genom en underskrift.

Tänk på att:

Hur du gör

Det finns två sätt att lägga in medlemsuppgifterna när ni är färre än 100 medlemmar och vill använda underskrift för bekräftelse av medlemskap: ”skriv in enstaka” och ”ladda upp lista”.
Här hittar du steg-för-steg-instruktioner om hur du enkelt gör det.

Behöver du hjälp med medlemsrapporteringen eller har du några frågor? Hör du av dig till kansliet, medlem@rum.se eller 0771 91 91 40.

X