Stöd oss

RUM:s historia

Vid Baggensfjärden i Nacka kommun, strax söder om Värmdöleden, ligger Graninge stiftsgård. Det var där allt började. Det var en lördag i november och året var 1978.

En engagerad 28-åring vid namn Perry Göransson var på plats. Han blev vald till ordförande i det nystartade förbundet, som fick namnet Riksförbundet Unga Musikanter. I 33 år satt han kvar på posten.

Första tiden

1978 blev ett märkesår i det svenska musiklivets föreningsliv. Samhället satsade på ungdomsverksamhet men musikföre­ningarna drev sin verksamhet i vuxenföreningar med dåligt samhällsstöd. Därför hade RSAO, Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrar bildat en ungdomssektion, RUM, som skulle bereda vägen för statsbidrag. Efter att många gånger sökt, men inte fått bidrag för ungdomsverksamheten, föreslog RSAOs styrelse att man skulle göra en avknoppning. RUM skulle bli ett fristående ungdomsförbund med ambitionen att samla det unga musiklivet, alltså inte bara RSAOs unga blåsare, i ett nytt förbund. Den 18 november 1978 fattades beslutet av RSAOs kongress, på Graninge Stiftsgård, Värmdö, och RUMs historia tog sin början.

Första året ägnades åt att rekrytera medlemmar och att skapa en distriktsorganisation. Vid utgången av 1979 hade medlemsantalet växt från noll till över 3 000 medlemmar, vilket var gränsen för att få statsbidrag. Efter ansökan till regeringen och en uppvaktning hos utbildningsministern beslutade riksdagen att anta RUM som en statsbidragsberättigad ungdomsorganisation. Det första bidraget betalades ut hösten 1980, det första målet var nått och utvecklingen kunde fortsätta med full kraft.

De första tjugo åren

De följande tjugo åren växte RUM hela tiden, både när det gällde medlemmar och verksamhet. RSAOs projekt Nationsungdomsorkestern/RUMs blåsarsymfoniker/Landslaget i Blåsmusik [RUM:s Blåslandslag] återupptogs. En nationell stråkorkester, RUM-sinfoniettan, och en nationell ungdomskör etablerades. 1997 deltog RUM:s blåsarsymfoniker för första gången i World Music Contest i Nederländerna och kommer hem med en guldmedalj. Sedan dess har det blivit flertalet medaljer.

Drillverksamheten utvecklades kraftigt, vilket krävde fler och bättre utbildade ledare. Drillens ambitioner att bli en OS-gren ledde till att RUM bildade ett drillförbund som 2005 knoppades av och som senare gått vidare till Riksidrotts­förbundet.

Tävlingsverksamheten var omfattande när det gällde blåsorkestrarna, med både regionala uttagningar och nationell final. RUM arrangerade också de första Nordiska Mästerskapen för unga blåsorkestrar.

Utvecklingen fortsatte under resten av nittonhundratalet med stigande medlemstal, som vid sekelskiftet landade på 40 000 medlemmar. RUM var då en av landets tre största ungdomsorganisationer.

Den första nationella RUM-festivalen hölls i Östersund 1994 [MusikRUM]. Festkonserten spelades in och sändes av Sveriges Television. Den har så småningom följts av en lång rad festivaler, först i Örebro, sedan Västerås och från 2022 sprider vi den till 16 platser runt om i Sverige. Vid sekelskiftet kom också en viktig förändring genom att samarbetet med RSAO avvecklades. Konsekvensen blev att RUM öppnade eget kansli i Linköping och började ge ut en egen medlemstidning, RUM’ba.

2000-talet

Det nya seklet kom sedan att innehålla många förändring­ar: kansliet flyttades till Stockholm, RUM:s logga ändrades, vi fick en ny hemsida och grafisk profil, det anställdes en generalsekreterare och som stöd för distrikten anställdes flera regionkonsulenter. 2012 valdes Martin Erkenborn till ny förbundsordförande och 2015 genomfördes Framtidens Musikpris för första gången. 2018 efterträddes Martin av Anna Rydborg (f.d. Edlund). 2018 var också ett festens år, då RUM firade 40-årsjubileum med en jubileumsbok och en stor jubileumskonsert på KMH.

X