Vad vi gör - Riksförbundet Unga Musikanter
Stöd oss
instruments in white wooden background

Vad vi gör

RUM har ca 30 000 unga medlemmar som spelar musik i ett band, en orkester eller genom musik- eller kulturskolan. Vi ordnar läger, festivaler och kurser och ger musicerande barn och unga ett sammanhang och en gemenskap, med kompisar att musicera tillsammans med och förebilder som man kan se upp till.

Politiskt jobbar vi för bättre praktiska förutsättningar för ungas musicerande, som repetitionslokaler och statliga resurser till kultur för unga. Vi ger kultur för unga en generell plats i samhället, samhällsdebatten och opinionen och den allmänna kännedomen.

Utbildningar

Ledarskolan är till för dig som vill lära dig mer om ledarskap. RUM anordnar olika kurser för våra medlemmar där ni får chansen att träffa andra unga, lära dig er om hur föreningar fungerar och mycket mer!

RUM:s landslag

RUM har två landslag, RUM:s Blåslandslag och RUM:s Stråklandslag. Dessa passar dig som vill spelar i en orkester på hög nivå och bli riktigt bra på det du spelar! Landslagen har provspelningar på vårterminen och sedan hålls lägren på sommaren. De avslutas med en turné i Sverige eller utomlands. Landslagen finns till för att unga musikanter som spelar musik på hög nivå ska få träffas, inspireras, spela och utvecklas tillsammans.

MusikRUM – RUM:s festival

MusikRUM är RUM:s årliga, nationella barn- och ungdomsfestival som vänder sig till ungdomar 10-25 år från hela landet, med ett levande intresse för musik och dans och utövandets alla yttringar.

Tidigare år har vi genomfört MusikRUM i Örebro och Västerås och nu, 7 maj 2022, förnyar vi konceptet och sprider festivalen över landet! Vi kommer arrangera MusikRUM på 16 platser, för att så många ungdomar som möjligt ska kunna delta, oavsett hemort. Detta följer RUM:s vision och värdegrund, att alla får möjlighet att delta på sina villkor och att våra unga genom upplevelser och möten växer, både musikaliskt och som individer.

Framtidens Musikpris

Framtidens Musikpris är till för att uppmuntra och ge välförtjänt uppmärksamhet till pedagoger, eldsjälar, organisationer, skolor, ensembler samt unga som tar initiativ inom och för musik och kultur – till dem ger vi ett pris! På Framtidens Musikpris hemsida kan du läsa om de olika kategorierna, tävlingsregler och tidigare vinnare.

Nexus

Nexus är ett treårigt projekt med stöd av Arvsfonden. Målet är att utveckla en ny samverkansmodell som möjliggör för fler unga att hitta vägar in i det demokratiska föreningslivet och folkrörelsen. Under projektets tre år testas och utvecklas samverkansstrukturer mellan ideella kulturorganisationer, så väl lokalt, regionalt som nationellt.

Projektägare är RUM – Riksförbundet Unga Musikanter och projektet drivs i samarbete med KontaktnätetSUB – Riksförbundet För Subkultur och Ung Media Sverige. Arvsfonden har beviljat stöd under åren 2019–2022.

Kurser

Våra kurser och utbildningar är en viktig del av RUM. Vi vill att alla ska få en chans att lära sig nya saker. Som medlem får du rabatt på våra kurser och utbildningar, och vi samarbetar också med många andra arrangörer för att du ska kunna gå på så många olika kurser som möjligt! I vårt kalendarium hittar du allt som är på gång just nu.

Samverkansorganisationer

För vi ska kunna ge våra medlemmar de bästa möjliga förutsättningarna gällande verksamheten och samhällsdebatten, så samverkar RUM med flertalet nationella och internationella organisationer. Vill du läsa mer om vilka vi samverkar med, så hittar du det här: RUM:s samverkansorganisationer.

X