RUM:s teckning

Mallar

Mallar för dokument
Beslutsunderlag mall
Dokumentmall
Diskussionsunderlags mall
Mall för projektplan
Mall för projektutvärdering
Normalstadgar för en förening

Beslutsunderlag
När förbundsstyrelsen ska behandla en fråga på ett möte ska det finnas ett skriftligt diskussionsunderlag (DU) eller beslutsunderlag (BU) som vi utgår från så att det blir tydligt vad det faktiskt är som ska behandlas på mötet och varför. BU och DU är öppet för vem som helst att använda, t.e.x våra medlemmar och personal. När det finns en fråga som någon vill att förbundsstyrelsen ska diskutera på ett möte, fyll bara i en av mallarna ovan och maila till au@rum.se så kollar vi på det.

X