RUM:s teckning

Policydokument

RUM har ett antal policys och styrdokument som vi förhåller oss till i vår organisation. Här finner du de viktigaste dokumenten så att du också kan ta del av dem. Styrdokumenten fastställs årligen av förbundsstyrelsen i början av styrelsens arbetsår. Flera av styrdokumenten tillämpas inte bara på förbundsnivå utan på alla våra evenemang som RUM står bakom och våra distrikt och medlemsföreningar får också gärna följa de som är tillämpliga för dem. Vissa styrdokument så som alkohol- och drogpolicyn måste följas i hela organisationen.

Styrdokument
Alkohol- och drogpolicy
Arbetsordning
Arkivpolicy
Digitala signaturer
Kommunikationspolicy
Kommunikationsstrategi
Personalpolicy
Policy för e-post
Portföljstyrning och projekt
Representationspolicy
Upphandlingspolicy
Uteslutningspolicy

X