RUM:s teckning
!

Veckan innan påsk är växeln stängd.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i ordning under veckan efter påsk.

Samarbeten

För att kunna bidra till bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar är RUM medlem i följande nationella och internationella organisationer.

Nationella organisationer

Amatörkulturens Samrådsgrupp
Folkspel
Föreningen Svensk Blåsmusik
IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
Kulturens Bildningsverksamhet
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU
Svenska Musikrådet
Sveriges Musik- och kulturskoleråd

Internationella organisationer

Europeiska Drillkonfederationen
Rådet för nordisk barn och ungdomskörsamverkan
Musik i Norden
Nordisk Musikunion
Världsdrillförbundet

X