RUM:s teckning
i

Glad sommar!

Kansliet och växeln har semester måndag 28 juni till och med 1 augusti.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Samarbeten

För att kunna bidra till bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar är RUM medlem i följande nationella och internationella organisationer.

Nationella organisationer

Amatörkulturens Samrådsgrupp
Folkspel
Föreningen Svensk Blåsmusik
IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
Kulturens Bildningsverksamhet
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU
Svenska Musikrådet
Sveriges Musik- och kulturskoleråd

Internationella organisationer

Europeiska Drillkonfederationen
Rådet för nordisk barn och ungdomskörsamverkan
Musik i Norden
Nordisk Musikunion
Världsdrillförbundet

X