RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vår festival MusikRUM har vi nu dessvärre blivit tvungna att ställa in, som en följd av restriktionerna kring Covid-19. Vår förhoppning är att vi kan göra festivalen nästa i år igen! Även Tónlek är dessvärre inställd i år, men kommer genomföras nästa år.
Framtidens Musikpris har flyttats fram till september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

För övriga generella frågor hänvisar vi till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Samarbeten

För att kunna bidra till bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar är RUM medlem i följande nationella och internationella organisationer.

Nationella organisationer

Amatörkulturens Samrådsgrupp
Folkspel
Föreningen Svensk Blåsmusik
IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
Kulturens Bildningsverksamhet
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU
Svenska Musikrådet
Sveriges Musik- och kulturskoleråd

Internationella organisationer

Europeiska Drillkonfederationen
Rådet för nordisk barn och ungdomskörsamverkan
Musik i Norden
Nordisk Musikunion
Världsdrillförbundet

X