RUM:s teckning

Samarbeten

För att kunna bidra till bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar är RUM medlem i följande nationella och internationella organisationer.

Nationella organisationer

Amatörkulturens Samrådsgrupp
Folkspel
Föreningen Svensk Blåsmusik
IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
Kulturens Bildningsverksamhet
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU
Svenska Musikrådet
Sveriges Musik- och kulturskoleråd

Internationella organisationer

Europeiska Drillkonfederationen
Rådet för nordisk barn och ungdomskörsamverkan
Musik i Norden
Nordisk Musikunion
Världsdrillförbundet

X