RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vår festival MusikRUM har vi nu dessvärre blivit tvungna att ställa in, som en följd av restriktionerna kring Covid-19. Vår förhoppning är att vi kan göra festivalen nästa i år igen! Även Tónlek är dessvärre inställd i år, men kommer genomföras nästa år.
Framtidens Musikpris har flyttats fram till september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

För övriga generella frågor hänvisar vi till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Stadgar

Stadgar är de olika regler som gäller för en förening.

I RUM:s stadgar kan du läsa bland annat läsa

Här kan du läsa förbundets stadgar, senast reviderade 17 november 2019

Här finns förslag till stadgar för föreningarna

Normalstadgar för distrikt 20181216

Distrikten ska även ha en arbetsordning och en exempelmall finns att hämta här.

X