RUM:s teckning

Stadgar

Stadgar är de olika regler som gäller för en förening.

I RUM:s stadgar kan du läsa bland annat läsa

Här kan du läsa förbundets stadgar, senast reviderade 23 april 2017.

Här finns förslag till stadgar för föreningarna.

Här finns förslag till stadgar för distrikten.

Distrikten ska även ha en arbetsordning och en exempelmall finns att hämta här.

X