RUM:s teckning

Stadgar

Stadgar är de olika regler som gäller för en förening.

I RUM:s stadgar kan du bland annat läsa:

Här kan du läsa förbundets stadgar, senast reviderade 21 november 2020

X