RUM:s teckning

Stadgar

Stadgar är de olika regler som gäller för en förening.

I RUM:s stadgar kan du läsa bland annat läsa

Här kan du läsa förbundets stadgar, senast reviderade 17 november 2019

Här finns förslag till stadgar för föreningarna

Normalstadgar för distrikt 20181216

Distrikten ska även ha en arbetsordning och en exempelmall finns att hämta här.

X