RUM:s teckning
i

Kristi himmelfärds dag

Torsdag 13 maj är röd dag, därför stänger växeln redan klockan 12.00 onsdag 12 maj. Kansliet och växeln håller sedan stängt torsdag 13 maj och fredag 14 maj.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Stadgar, strategi och styrdokument

Stadgar

Stadgar är de regler som gäller för föreningen, i RUM:s stadgar kan du bland annat läsa:

Här kan du läsa förbundets stadgar, senast reviderade 21 november 2020

Strategi 2020-2024

På förbundsstämman 2019 antogs RUM:s 5-års strategi för åren 2020-2024.

RUM:s Strategi 2020-2024

Styrdokument

RUM har ett antal styrdokument som vi förhåller oss till i vår organisation. Av styrdokumenten fastställs alla förutom RUM:s alkohol- och drogpolicy av förbundsstyrelsen, alkohol- och drogpolicyn fastställs av förbundsstämman.
Flera av styrdokumenten tillämpas inte bara på förbundsnivå utan på alla våra evenemang som RUM står bakom och våra distrikt och medlemsföreningar får också gärna följa de som är tillämpliga för dem. Vissa styrdokument, de som beslutas om på förbundsstämma så som alkohol- och drogpolicyn måste följas i hela organisationen.

Styrdokument
Alkohol- och drogpolicy
Arbetsordning för förbundsstyrelsen
Arkivpolicy
Digitala signaturer
Finansiering och insamlings policy
Kommunikationspolicy
Kommunikationsstrategi
Personalpolicy
Policy för e-post
Portföljstyrning och projekt
Representationspolicy
Uppdragsbeskrivning förbundsstyrelsen
Uppförandekod
Upphandlingspolicy
Uteslutningspolicy

X