RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Vision och värdegrund

RUM:s vision

Ett förbund där vinsten ligger i personlig, social och kreativ utveckling och som möjliggör möten för alla barn och unga, med musik och kultur som gemensam nämnare.

RUM:s värdegrund

Inkludera
Alla får möjlighet att delta på sina villkor i den gemenskap vi skapar med musik.

Växa
Genom upplevelser och möten växer vi i våra roller, både musikaliskt och som individer.

Inspirera
Med musik inspirerar vi till både tankar och engagemang.

RUM:s musikpolitiska vision

RUM vill förändra samhället så att det blir mer vänligt för unga musikanter och andra som vill dela livsglädjen i att musicera. Därför ska RUM överallt och på alla plan verka för

X