RUM:s teckning

Vision och värdegrund

RUM:s vision

Ett förbund där vinsten ligger i personlig, social och kreativ utveckling och som möjliggör möten för alla barn och unga, med musik och kultur som gemensam nämnare.

RUM:s värdegrund

Inkludera
Alla får möjlighet att delta på sina villkor i den gemenskap vi skapar med musik.

Växa
Genom upplevelser och möten växer vi i våra roller, både musikaliskt och som individer.

Inspirera
Med musik inspirerar vi till både tankar och engagemang.

RUM:s musikpolitiska vision

RUM vill förändra samhället så att det blir mer vänligt för unga musikanter och andra som vill dela livsglädjen i att musicera. Därför ska RUM överallt och på alla plan verka för

X