RUM:s teckning

Vision och värdegrund

RUM:s vision

Riksförbundet Unga Musikanter är Sveriges största musikorganisation för barn och unga, med en bred rikstäckande verksamhet som öppnar nya perspektiv för våra medlemmar, samt är en självklar dialogpartner och drivande i frågor som rör unga musikanter och kulturutövare.

RUM:s musikpolitiska vision

RUM vill förändra samhället så att det blir mer vänligt för unga musikanter och andra som vill dela livsglädjen i att musicera. Därför ska RUM överallt och på alla plan verka för
X