Stöd oss

Stadgar, strategi och styrdokument

Stadgar

Stadgar är de regler som gäller för föreningen, i RUM:s stadgar kan du bland annat läsa:

Här kan du läsa förbundets stadgar, senast reviderade 18 november 2023

Strategi 2020-2024

På förbundsstämman 2019 antogs RUM:s 5-års strategi för åren 2020-2024.

RUM:s Strategi 2020-2024

Styrdokument

RUM har ett antal styrdokument som vi förhåller oss till i vår organisation. Av styrdokumenten fastställs alla förutom RUM:s alkohol- och drogpolicy och reglemente för förtjänstmedalj av förbundsstyrelsen, alkohol- och drogpolicyn och reglemente för förtjänstmedalj fastställs av förbundsstämman.

Flera av styrdokumenten tillämpas inte bara på förbundsnivå utan på alla våra evenemang som RUM står bakom och våra distrikt och medlemsföreningar får också gärna följa de som är tillämpliga för dem. Vissa styrdokument, de som beslutas om på förbundsstämma så som alkohol- och drogpolicyn måste följas i hela organisationen.

Arbetsordning för förbundsstyrelsen
Uppdragsbeskrivning förbundsstyrelsen
Delegationsordning
Policydokument

X