Stöd oss

Stöd oss

RUM vill att alla barn och unga ska få känna och uppleva livsglädjen som föds och utvecklas av att möta musik i olika former och därigenom låta musiken bli till en del av deras barndom, ungdom och vuxna liv. Stöd RUM, för framtidens musik och kultur.

RUM – Riksförbundet Unga Musikanters syfte är att med musiken som verktyg utveckla barn och unga till trygga, ansvarsfulla kulturutövare med ett starkt värdebaserat och demokratiskt ledarskap. RUM arbetar aktivt med att främja rätten till kultur för barn och unga, för att bidra till en hållbar utveckling i samhället. RUM stärker samhällsutvecklingen genom att skapa bestående förändringar så att barn och ungas perspektiv bereds plats i kulturlivet.

Genom vår verksamhet får musicerande barn och unga ett sammanhang där de kan leva ut sin musik tillsammans, i en stark gemenskap. Det ger dem kompisar att musicera tillsammans med och de får förebilder att se upp till. Gemenskapen ger dem en trygghet att sedan bära med sig musicerandet in i vuxenlivet. Detta kan vara en trygg punkt i de stunder då verkligheten runtomkring känns upp-och-ner.

Vi låter unga växa som individer, som musiker och som ledare. I mötet med sig själv, andra och samhället vidgas vyerna, nya kompisar möts och nya förebilder hittas. Tack vare din gåva kan vi ge fler barn och unga möjlighet att möta glädjen i musiken och sammanhållningen i föreningslivet för att de ska växa som individer och i relation till andra.

Ge RUM en gåva och låt fler få uppleva livsglädjen i musiken och kulturen!

Swish: 9007584
Gåvonnummer BG: 900-7584
Gåvonummer PG: 900758-4

Det finns många sätt att stötta oss

Bli månadsgivare – stöd oss regelbundet på ett enkelt sätt

Ge en gåva – ge en gåva till någon som förtjänar den

Ge en minnesgåva – hedra minnet av en närstående

Köp Bingolotter – stöd RUM genom Folkspel

Testamentera – skriv in RUM i testamentet

Svensk insamlingkontroll logotyp
X