Stöd oss
testamente där RUM omnämnsFoto: Adobe Stock

Testamente

Kanske har du själv fått uppleva kultur som barn och ung eller kanske har du ett hjärta som brinner för barn och ungas fritid, för deras demokratiska skolning och för föreningslivet.

Genom att upprätta ett testamente där RUM – Riksförbundet Unga Musikanter omnämns kommer din omtanke och ditt personliga engagemang leva vidare och ge många barn och unga en meningsfull och lärorik fritid. Din testamentsgåva kan till exempel bestå av kontanter, aktier, fastigheter eller värdeföremål.

Väljer du att skriva in RUM i ditt testamente, gör så här:

• Skriv RUM:s fullständiga juridiska namn ”RUM – Riksförbundet Unga Musikanter”.
• Ange RUM:s organisationsnummer 822001-3646.
• Om du inte vet det exakta gåvobeloppet som du vill testamentera, ange till exempel ”X % av mitt kvarlåtenskap ska gå till RUM – Riksförbundet Unga Musikanter”. Du kan även välja att testamentera en fastighet, bostadsrätt, fonder och aktier.

För att testamentet ska vara juridiskt giltigt ska du tänka på att:

• Testamentet måste vara skriftligt och undertecknat av dig personligen med namn, ort och datum.
• Två samtidigt närvarande vittnen ska bevittna din namnteckning. De behöver veta att de bevittnar ett testamente men inte känna till vad som står i det. Vittnena får inte vara nära släkt eller arvtagare till dig och ska ha fyllt 15 år.

X