Stöd oss

Guider och tips för föreningsaktiva

Guider och checklistor

Guide för inkludering av unga i blåsorkester

I det här metodmaterialet får du konkreta strategier och verktyg för hur en orkester kan jobba med
rekrytering av unga. Materialet fokuserar på inkludering av unga, men mycket av det som presenteras här
kan också med framgång användas för att inkludera även andra deltagargrupper i en orkester.

Guide för att inkludera unga i blåsorkester (PDF)

Uppdragsbeskrivning och checklistor för projekt (Word)

Lär dig mer

Här finns bra tips till dig som vill veta mer om att verka i en förening:

Här kan du läsa mer om vad du behöver veta för att driva en förening.

Här får du bra tips i hur det kan gå till att hålla ett årsmöte.

Här hittar du en beskrivning av hur du skriver en motion till årsmötet.

X