Stöd oss

Tónlek

Tónlek är en veckolång stråkkurs för ungdomar från hela Norden i åldrarna 10–25 år.

På svenska blir Tónlek en lek med toner. Isländskans tónleikar betyder konsert. Det här är precis vad Tónlek handlar om. På Tónlek leker vi med musik samtidigt som vi tar den på stort allvar. Du får enskilda lektioner och möjlighet att uppträda på konsert. Allt i ett nordiskt samarbete.

Stråkorkestern är indelad i tre nivåer för att passa allas nivå. Från och med i år har vi ungdomar och unga vuxna ända upp till 25 år med på kursen, vår seniororkester får en avancerad repertoar med utmaningar för såväl högskolestudenter som konservatorie- och folkhögskolestudenter i musik. 

På kvällarna erbjuds folkmusik och folkdans. Den sista kvällen är det Crazy Night, där barn och ungdomar framträder med humor och spelglädje i valfria nummer och konstellationer.

På Tónlek får du vänner från hela Norden med musiken som ett gemensamt språk.

2024 arrangeras Tónlek i Sverige.

Läs mer om Tónlek på Tónleks webbplats!

Undervisning

Alla deltagare får individuella lektioner varje dag, i regel 4 lektioner om 30 minuter. Ackompanjemang ges av pianist som bistår vid instudering, repetitioner och studentkonserter.

Orkestern är uppdelad i:

• Juniororkestern för de yngsta

• Camerata, den stora inkluderande gemenskapen för alla deltagare

• Seniororkestern, med en mer utmanande repertoar för ambitiösa äldre deltagare.

Konserter

Utöver en inledande lärarkonsert kommer rymmer kursen tre elevkonserter, där alla får tillfälle att spela sina solostycken tillsammans med en pianist. På fredagseftermiddagen hålls dessutom en stor orkesterkonsert.

Folkmusik

Varje kväll bjuds det på nordisk folkmusik och folkdans, med undervisning i både dans och folkmusikspel av en svensk äkta riksspelman. Därutöver finns det utrymme för ungdomarnas egna initiativ i folkmusik.

Den sista kurskvällens ”Crazy Night” är ungdomarnas egen kväll: då är det är fritt fram för det uppsluppna och humoristiska, och musikalisk underhållning av alla slag är välkommen – det är bara fantasin som sätter gränserna!

Nivå 

• De yngsta från cirka 10 år bör kunna spela i olika lägen och läsa lite noter. 

• De äldsta upp till 25 år kan vara högskolestudenter, olika slag av pre college-studenter eller andra ungdomar som vill utveckla sitt spelande.

Tónlek 2022 Foto: Milda Gontaite
Tónlek 2022 Foto: Milda Gontaite

Mångfald 

Vi välkomnar alla ungdomar till Tónlek! I musiken möter vi varandra över ålders-, köns-, språk- ochsamhällsgruppsgränser. Detta gäller även för barn och ungdomar med speciella behov. Musik är ett universellt språk som uttrycker känslor och gemenskap. Orkestern är som en samhällsmodell: var och en tar ansvar, har inflytande och arbetar tillsammans, och helheten i musiken blir större än summan av individernas insatser.

Lärare

Alla lärare är framstående musiker och pedagoger. Lärarna kommer från hela Norden, och vi har samarbetspartner i alla nordiska länder, bland annat Jeunesse Musicales i Norge och Harpa International Music Academy på Island. Tónlek-kursen har uppnått ett nära samarbete med Riksförbundet Unga Musikanter i Sverige och Musik og Ungdom i Danmark.

Mötesplats 

Tónlek är alltså en mötesplats för unga stråkinstrumentalisterfrån hela Norden, för musiker och pedagoger samt för musikförbund av olika slag. Det är också en mötesplats för engagerade föräldrar, eftersom ett antal föräldrar har möjlighet att delta som medföljande till sina barn och på så sätt ta medansvar för de andra barnen och ungdomarna. 

Delaktighet

Eleverna kan påverka både form och innehåll på kursen. Det är därför vi har Tonlektinget, som du kan anmäla dig till. 

Värdegrund

Vi vill vara en del av en hållbar utveckling med fokus på jämlikhet, jämställdhet och på barn- och ungdomsperspektiv.

Mer om Tónlek 2024 på Tónleks egen webbplats!

X