RUM:s teckning
Nexus söker deltagar

Välkommen till Projekt Nexus!

Klicka på knappen nedan för att registrera dig som deltagare.

Dina personuppgifter kommer inte delas med tredje part utanför Projekt Nexus och Allmänna arvsfonden, och vissa uppgifter såsom ålder, kön och eventuell funktionsvariation är endast till för statistiskt syfte utefter Arvsfondens riktlinjer rörande målgrupper.

Genom att skicka in dina uppgifter godkänner du att Projekt Nexus sparar och hanterar dina uppgifter för projektets ändamål. Dina uppgifter sparas under projektets tid, eller till dess du ber om att få dem borttagna/vill upphöra som deltagare i projektet.

Registreringen är inte på något vis bindande och du kan när som helst avbryta ditt deltagande i projektet.

X