Stöd oss

Vår demokrati – värd att värna varje dag

Som ungdomsorganisation lyfter, stöttar och stärker RUM barn och unga att bli starka, engagerade och värdegrundade demokratibärare. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med demokrati och delaktighet.

Unga har rätt att känna till sina möjligheter och rättigheter till delaktighet och inflytande och om vi vill att den ska kunna fortsätta utvecklas och bli starkare måste vi lyssna på och involvera de som ska bära den framåt. Vi på RUM arbetar för att lyfta, stötta och stärka barn och unga för att skapa förutsättningar för fler starka, engagerade och värdegrundade demokratibärare.

RUM tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande friheterna, rättigheterna och rättsstatens principer samt tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet. Vi står upp för demokratin och vill bidra till ett samtalsklimat som är öppet och präglas av respekt.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med demokrati och delaktighet.

Projektet Sedda, hörda och lyssnade på!

Vi har under tre års tid arbetat med projektet ”Sedda, hörda och lyssnade på”. Projektet syftar till att förstärka RUM:s externa påverkansarbete. Detta gör vi genom att skapa konkreta metoder för barn och unga att göra sin röst hörd, både som individer och som grupp. Genom att ge unga kunskap och verktyg rörande både de demokratiska processerna och kommunikationens byggstenar lär vi oss hur vi kan påverka. Särskilt hjälper projektet våra unga medlemmar att våga påverka beslutsfattare och driva opinion i den kommun och region där föreningen verkar. Vi samlas vi kring frågor som rör ungas tillgång till arenor för kulturutövande och vikten av att alla kommuner ska erbjuda barn och unga möjligheten att utöva kultur på kommunala kulturskolor.

Distriktsutveckling

För att stärka organisationens distriktsstyrelser i sitt demokratiska arbete inför vi digitala tematräffar allt för att de demokratiska processerna inte ska bli lidande av att vi inte kan träffas fysiskt.
Träffarna under 2021 lyfter ämnen som: ”Inkluderingar när våra möten är digitala – hur säkerställer vi att alla kan vara med?”, ”Hur hjälper vi varandra att lyfta idéer så att de bli verklighet?” och ”Vem är det som egentligen har makten i organisationen?”.

Ungt ledarskap

Projektet ”Led dig själv och andra” syftar till att stärka det demokratiska värdebaserade ledarskapet i våra distriktsstyrelser, på distriktens aktiviteter och läger, så att våra unga ledare känner att de har en god grund att stå på i sitt ledarskap och att detta kan ge dem mod att ta plats själva och samtidigt ge plats åt andra. Vi vill främja ett klimat där alla har en röst och blir lyssnade på. Genom vår ledarskapsutbildning, SPETS, arbetar vi med att ge unga verktyg och självförtroende för att driva påverkansarbete och ta plats, såväl i organisationen som i samhället.

Exempel på fokusområden: barns rätt till kultur

I vår verksamhet har vi nyligen fokuserat mycket på att hitta finansiering för projekt som handlar om barn och ungas rätt att påverka sitt kulturutövande och möjlighet att ta del av olika kulturformer. Projektet kommer att ha två spår: det ena har fokus på hur barn och unga kan påverka både sin kulturutbildning och utbudet av kultur i samhället; det andra spåret riktar sig mot barn med funktionsnedsättningar, med målet att de både ska kunna ta del av och själva kunna utföra former av kulturutövande som ofta kan förknippas med svårigheter, som till exempel att musicera som döv.

RELATERAD INFORMATION

Läs mer om demokratiprojektet Deklaration för en stark demokrati där vi deltog 2021

X