Stöd oss
RUM:s Stråklägers instruktörerElegant string quartet playing in luxury room at wedding reception in restaurant. group of people in black performing on violin and cello at theatre orchestra, music concept

RUM:s Stråklandslags instruktörer

Här kan du läsa om vad RUM:s Stråklandslags instruktörer har gjort tidigare.

Daniel Frankel

DANIEL FRANKEL

Violin och stråkorkester

Daniel Frankel är sedan år 2000 1:e konsertmästare i Västerås Sinfonietta. Han är regelbundet inbjuden som vikarierande konsertmästare till olika orkestrar runt om i Sverige. Han arbetar även som kammarmusiker och gjorde sin solistdebut med Dvoraks violinkonsert och Kungliga Filharmonikerna. Daniel Frankel turnerar regelbundet världen över med Mahler Chamber Orchestra, senast i januari 2020 då han var med och coachade Colombias nationella ungdomsorkester. Daniel Frankel har uruppfört en mängd verk skrivna direkt till honom och var under många år medlem i en av Sveriges ledande ensembler för ny musik, ”KammarensembleN”. Han har även undervisat i violin på Mälardalens högskola.

JOHANNES PAULSSON

Violin och stråkorkester

Johannes Paulsson är sedan 2003 anställd som violinist i Dalasinfoniettan och har vid flera tillfällen framträtt som solist med sin egen orkester. Han har studerat vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm för Professor Henryk Kowalski och Dan Almgren samt Indiana University school of music, Bloomington, även där med Henryk Kowalski. Johannes Paulsson har även studerat privat för Nilla Pierrou i Bryssel. Sedan något år tillbaka undervisar Johannes Paulsson på Musikkonservatoriet i Falun och är också en av initiativtagarna till Stråkspets, som är ett försök att nå ut till extra intresserade stråkelever från musik- och kulturskolorna i Dalarna. 

ANNA RAHILE

Viola och kammarmusik

Anna Raihle började sitt musicerande som violinist först vid Musikkonservatoriet Falun och därefter Master of Fine Arts, vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon studerade även vid Indiana University School of Music, Bloomington, USA, och det var där som hon blev så förälskad i att spela viola att hon bytte. Under åren 2000 och 2001 tog Anna Raihle lektioner för olika violalärare och deltog i mästarkurser, bland annat betydde The Young Artists Program i Ottawa, Kanada med violastudier för Pinchas Zukerman mycket. Anna Raihle har arbetat i såväl Sveriges Radios Symfoniorkester, Göteborgs Symfoniker som Kungliga Filharmoniska orkestern. Dessutom har hon haft kontrakt i Kungliga Hovkapellet samt i The Danish opera, Köpenhamn.

Sedan 2014 är Anna Raihle medlem i Dalasinfoniettan och arbetar också sedan hösten 2017 vid Musikkonservatoriet Falun.

ELEMÉR LAVOTHA

Cello och kammarmusik

Elemér Lavotha är utbildad vad Sibeliusakademien i Helsingfors samt Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (solistdiplom med jetong). Han har även studerat för Pierre Fournier och Gregor Pjatigorskij. Alternerande solocellist i Kungl. Filharmoniska Orkestern i Stockholm 1973-1976, solocellist i samma orkester 1976-2010, i Stockholms Sinfonietta 1980-1995, samt gästande solocellist i Kungl. Hovkapellet 2010-2011. Sedan 2015 cellist i Norrbotten NEO. Elemér Lavotha har framträtt som solist och kammarmusiker över hela världen, samt gjort många uppmärksammade inspelningar. Han är professor vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt lärare vid Musikhögskolan i Piteå. Elemér Lavotha har vidare tagit initiativ till kammarmusikserien Askanäs konserter, för vilken han är konstnärlig ledare. Han är också konstnärlig rådgivare för Norrbottens kammarorkester. Elemér Lavotha är ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien sedan 2004.

Björn Jernberg

BJÖRN JERNBERG

Kontrabas och kammarmusik

Björn Jernberg är utbildad vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt vid Sibeliusakademien i Helsingfors. Han har varit knuten till Norrlandsoperan, Norrköpings symfoniorkester, Kungl. Filharmoniska Orkestern i Stockholm, Kungl. Hovkapellet samt Dalasinfoniettan. Björn Jernberg undervisar i kontrabas vid Musikkonservatoriet Falun och har stor erfarenhet som kammarmusiker.

X