RUM:s teckning

Utbildningar

SPETS är RUMs ledarskapsutbildning för ungdomar 16-20 år.

Kursen har följandeområden som fokus på följande områden:
Förenings- och mötesteknik
Gruppdynamik och teambuildning
Ledar- och främjartekniker
Feedback
Ledarskap och personlig utveckling

Kursen är 3 helger lång, vi startar lördag morgon och avslutar söndag eftermiddag. Vi vill att ni kommer till Stockholm under fredag kvällen.

Hösten 2018 är det följande helger som kursen kommer att genomföras:
24-26 augusti
21-23 september
26-28 oktober

Kostnaden för kursen är 5000 kr, då ingår  även resa till och från kurshelgerna.

Anmäl dig till SPETS 2018 här, sista anmälningsdag är 1 augusti.

Har du några frågor kontakta RUM:s utbildningskonsulent Hanna, hanna.hult.rosen@rum.se eller 070 282 25 60.

ANMÄL DIG HÄR

De personuppgifter du nu skriver in hamnar i RUMs anmälningssystem.

Riksförbundet Unga Musikanter följer Personuppgiftslagen och behandlar dina uppgifter med försiktighet. De uppgifter du lämnar med denna anmälan kommer att hanteras av kursansvarig hos Riksförbundet Unga Musikanter samt hos Försvarsmusiken, i övrigt kommer de aldrig lämnas ut till andra.

Uppgifterna används även som underlag vid statsbidragsansökan, distriktens landstingsbidragsansökningar och statistik.

Revisor kan på uppdrag av från statlig myndighet eller region/landstingsförbund få möjlighet att granska personuppgifter från Riksförbundet Unga Musikanters förbundskansli, om deras arbete kräver det.

Genom att fylla i dina uppgifter och kryssa i rutan nedan, godkänner du detta.

Deltagarinformation

Information om närmast anhörig

Denna information samlar vi in för att om något händer under kursen kontakta den person som du vill ska kontaktas. Informera personen om att du har angivit den och vilken period kursen kommer att ske.

Vill du får du gärna ange två så vi säkerställer att vi kan få tag i någon av dem.


X