RUM:s teckning

Utbildningar

SPETS – RUMs ledarskapsutbildning för ungdomar 16-20 år

Kursen har fokus på följande områden:

Förenings- och mötesteknik
Gruppdynamik och teambuildning
Ledar- och främjartekniker
Feedback
Ledarskap och personlig utveckling

Datum för kursen 2020:

18-19 april
2-3 maj
5-6 september

Kursen pågår under tre helger på Skeppsholmen i Stockholm.
Vi startar lördag morgon och avslutar söndag eftermiddag.
Vi vill att ni kommer till Stockholm under fredag kväll.
Kostnaden för kursen är 5000 kr, då ingår även resa till och från kurshelgerna, hotellövernattning och mat.

Anmäl dig till SPETS 2019 här! Sista anmälningsdag är tisdag 31:a mars.

Har du några frågor kontakta RUM:s utbildningssamordnare Karin, karin.broberg@rum.se eller 072 58 68 453.

ANMÄL DIG HÄR

De personuppgifter du nu skriver in hamnar i RUMs anmälningssystem.

Riksförbundet Unga Musikanter följer Personuppgiftslagen och behandlar dina uppgifter med försiktighet. De uppgifter du lämnar med denna anmälan kommer att hanteras av kursansvarig hos RUM - Riksförbundet Unga Musikanter, i övrigt kommer de aldrig lämnas ut till andra.

Uppgifterna används även som underlag vid statsbidragsansökan, distriktens landstingsbidragsansökningar och statistik.

Revisor kan på uppdrag av från statlig myndighet eller region/landstingsförbund få möjlighet att granska personuppgifter från Riksförbundet Unga Musikanters förbundskansli, om deras arbete kräver det.

Genom att fylla i dina uppgifter och kryssa i rutan nedan, godkänner du detta.

Deltagarinformation

Information om närmast anhörig

Denna information samlar vi in för att om något händer under kursen kontakta den person som du vill ska kontaktas. Informera personen om att du har angivit den och vilken period kursen kommer att ske.

Vill du får du gärna ange två så vi säkerställer att vi kan få tag i någon av dem.


X