RUM:s teckning
i

Glad sommar!

Kansliet och växeln har semester måndag 28 juni till och med 1 augusti.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Utbildningar

SPETS – RUM:s ledarskapsutbildning för ungdomar 16-20 år

Är du ungdom som vill utvecklas som ledare? Då är RUM:s ledarskapsutbildning SPETS något för dig!

Här får du möjligheten och verktygen att skapa en plattform för ett framgångsrikt ledarskap och forma ditt personliga uttryck. Under tre helger i Stockholm får du kunskaper och vänner för livet!

Kursen har fokus på följande områden:

Förenings- och mötesteknik
Gruppdynamik och teambuildning
Ledar- och främjartekniker
Feedback
Ledarskap och personlig utveckling

Datum för kursen 2021:
Vi startar lördag morgon och avslutar söndag eftermiddag, men vill att ni kommer till Stockholm under fredag kväll.

17-19 september
8-10 oktober
26-28 november

Kursen pågår under tre helger på Skeppsholmen i Stockholm.

Kostnaden för kursen är 5000 kr, då ingår även resa till och från kurshelgerna, hotellövernattning och mat.
Du kan söka bidrag för avgiften hos ditt distrikt.

Har du några frågor kontakta RUM:s medlem- och utbildningssamordnare Karin, karin.broberg@rum.se eller 072 58 68 453.

X