RUM:s utbildningar - Riksförbundet Unga Musikanter
Stöd oss
Glowing light bulb with graduation cap in row of other light bulbs on classroom blackboard background. Education, learning on school and university or idea concept. 3d illustration

Utbildningar

SPETS – RUM:s ledarskapsutbildning för ungdomar 16-20 år

Är du ungdom som vill utvecklas som ledare? Då är RUM:s ledarskapsutbildning SPETS något för dig!

Här får du möjligheten och verktygen att skapa en plattform för ett framgångsrikt ledarskap och forma ditt personliga uttryck. Under tre helger i Stockholm får du kunskaper och vänner för livet!

Kursens fokusområden

Förenings- och mötesteknik
Gruppdynamik och teambuildning
Ledar- och främjartekniker
Feedback
Ledarskap och personlig utveckling

Datum för kursen 2022

Under 2022 kommer kursen inte att genomföras.

Kostnad

Kostnaden för kursen är 5000 kr, då ingår även resa till och från kurshelgerna, hotellövernattning och mat.
Du kan söka bidrag för avgiften hos ditt distrikt.

Har du några frågor kontakta RUM:s generalsekreterare Hanna Hult Rosén, hanna.hult.rosen@rum.se alt. 070 282 25 60.

X