Stöd oss
 • Kategorier

 • Ljudskyddsombud

  26 september 2017 Samarbetsprojekt Daniel Ingemarsson Wik

  RUM är en del av ett projekt som Sveriges Orkesterförbund driver. Projektet drivs sedan 2016 under namnet Med öra för orkester. Projektet finansieras av Arvsfonden och syftar till att lyfta frågor och öka kunskapen kring hörselskador. Huvudmålgruppen är personer inom ideell orkesterverksamhet. Sveriges Orkesterförbund har ca 290 medlemsorkestrar med 9 000 musiker inom blås-, kammar- och symfoniorkester, samt storband, sextetter och flera andra instrumentalensembler.

  Inom projektet Med öra för orkester planerar vi att utbilda ljudskyddsombud under 2017 och 2018. Som ljudskyddsombud blir man kunskapsbärare och inspiratör för orkestrarna i sitt närområde (län, kommun eller distrikt – beroende på antal orkestrar). Man ansvarar för att hålla orkestrarna uppdaterade inom hörsel och ljudmiljö. Vi hoppas på en jämn fördelning över hela landet.

  Önskemål om bakgrund

  • Det är en klar fördel om ljudskyddsombuden själva är aktiva orkestermusiker, ideellt eller professionellt.
  • Har man själv någon form av musikrelaterad hörselproblematik så kan det också vara en fördel när det gäller förståelse och intresse. Men man kan också ha erfarenhet av problematiken genom andra personer, t.ex. anhöriga eller orkestermedlemmar.
  • Det är bra om man har ett visst kontaktnät av musiker/orkestrar/lokaler, eller har ett intresse av att bygga upp ett kontaktnät.

  Utbildning
  Utbildning sker vid ca två träffar per år samt via webbmaterial om ljud och hörsel. Utbildning samt, vid behov, resor och hotell bekostas av Med öra för orkester. Genom utbildningen ges grundkunskap om ljud och hörsel, kopplat till musicerande och musikers situation. Detta kompletteras med utbildning i kommunikation och workshopmetodik genom samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet.

  Under 2018 fasas ljudskyddsombuden in i ett samarbete med fokusgruppen för att efter projektets slut bli ett eget nätverk som fortsatt håller sig uppdaterade i ljudfrågan samt sprider information till landets orkestrar. Fokusgruppen består av 9 personer som är med och påverkar innehåll och utformning av projektet. Sveriges Orkesterförbund ansvarar för kontakt och ekonomi efter avslutad projekttid.

  För mer information om projektet: www.orkesteröra.nu.
  För frågor eller intresseanmälan: info@orkesterora.nu.

  Andreas Forsman, projektledare
  070-561 10 50

  X