Förbundsstämmor - Riksförbundet Unga Musikanter
Stöd oss

Förbundsstämmor

På denna sida hittar du information om årets förbundsstämma samt handlingar fem år bakåt, önskar du äldre handlingar kontakta info@rum.se.

Förbundsstämma 2022

Årets förbundsstämma är den 19-20 november på Scandic Infra i Upplands Väsby, Stockholm. För anmälan och mer information se här.
Handlingarna till stämman kommer att publiceras löpande under hösten och alla kommer att vara tillgängliga senast den 21 oktober.

Stämmohandlingar 2022
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021
Verksamhetsplan och budget 2023
Antal ombud per distrikt
Stadgeförslaget efter första läsningen
Revisionsberättelse 2021
Verksamhetsrevisor

Förbundsstämma 2021

Protokoll
Stämmohandlingar 2021
Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2020
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020
Verksamhetsplan & budget 2022
Verksamhetsplan och budget 2022

Förbundsstämma 2020

Protokoll förbundsstämma 2020
Stämmohandlingar 2020
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019
Verksamhetsplan och budget 2021

Extrastämma 2020

Protokoll
Justerade stadgar efter första läsningen

Förbundsstämma 2019

Protokoll förbundsstämma 2019
Stämmohandlingar 2019
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018
Verksamhetsplan och budget 2020

Extrastämma 2019

Protokoll extra förbundsstämma 2019
Stadgeförslaget

Förbundsstämma 2018

Protokoll förbundsstämma 2018
Stämmohandlingar 2018
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017
Stadgeförslag
Verksamhetsplan och budget 2019

Förbundsstämma 2017

Protokoll förbundsstämma 2017
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019
Förklaring bokslut 2016
Motioner
Förbundsstyrelsen svar Visionsgrupp
Förbundsstyrelsens svar Värdegrundsgrupp
Proposition Årsstämma för RUM
Proposition Nytt bidragssystem
Verksamhetsplan 2017/2018
Budget 2018
Valberedningens förslag till arvodering och ersättningar
Valberedningens förslag
X