Stöd oss
Så gör din gåva skillnad

Så gör din gåva skillnad

Över hela landet träffas barn och unga genom RUM för att spela, dansa och sjunga tillsammans, de åker på läger och har konserter. Hos oss får de en trygg och meningsfull fritid där de kan växa som individer och förbereda sig för livet.

Forskning visar att barn och unga som musicerar klarar sig bättre i skolan. Professor Fredrik Ulléns forskning i kognitiv neurovetenskap visar att ”Barn som musicerar aktivt gör bra ifrån sig i språk och matematik, men också i tester av allmän IQ”. Forskning visar även att musiklektioner har dubbelt så stor effekt på barns kognitiva förmågor som sportaktiviteter har. Men främst är musik glädje! Musik används med framgång inom psykiatrin för att dämpa ångest och minska psykologisk stress. En finsk studie visar att patienter som fått lyssna på musik de tycker om återhämtar sig snabbare efter en stroke, även den kognitiva förmågan påverkades positivt. Att sjunga eller själv spela ett instrument stimulerar bildandet av dopamin ytterligare vilket främjar psykisk hälsa. Musiken och musicerandet förbereder våra barn och unga för de utmaningar och den stress som finns i det moderna samhället.

Tack vare din gåva kan vi ge fler barn och unga möjlighet att uppleva glädje, gemenskap och växa som människor.

Referenser:

https://kurera.se/musik-har-en-gynnsam-effekt-pa-var-mentala-halsa/
https://plus.rjl.se/info_files/infosida39150/140306_st_projekt_dag_gidemar.pdf
https://www.gp.se/debatt/b%C3%A4ttre-skolresultat-med-mer-musik-p%C3%A5-schemat-1.140838

X