RUM:s teckning
!

Under juli månad är telefonväxeln stängd.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i turordning efter semestern.

Glad sommar!

  • Kategorier

  • Handlingar till RUM-stämman

    26 oktober 2018 Årsmöte Hanna Hult Rosén

    Nu finns alla handlingar till RUM-stämman publicerade, se här.

    X