RUM:s teckning
 • Kategorier

 • Sommarmusikskolan 2018

  26 mars 2018 Utbildning Hanna Hult Rosén

  Vill du vara del av en stor blåsorkester tillsammans med Marinens Musikkår?

  Den 24-30 juni anordnar Försvarsmusiken i samarbete med RUM Sommarmusikskolan 2018. Kursen vänder sig till unga blåsare och slagverkare, 15–22 år (du måste under 2018 fylla 15), som vill utvecklas musikaliskt, träffa nya vänner och få möjlighet att spela med Marinens Musikkår under ledning av Mats Janhagen.

  För att kunna ta till dig kursen bör du tidigare ha spelat i någon form av orkester eller ensemble samt läsa noter.

  Kursen är förlagd i Karlskrona och kurskostnaden är 1500 kr, inklusive mat, fika och boende under kursen. Du står själv för din resa till och från Karlskrona, du kommer att kunna bli mött vid stationen. Mer information om det samt vad du behöver ha med dig kommer att komma i början av juni, då kommer även en faktura för avgiften.

  Har du några frågor så kontakta RUMs utbildningskonsulent Hanna Hult Rosén, hanna.hult.rosen@rum.se

  Anmälan är förlängd till 17 juni och görs här.

  ANMÄL DIG HÄR

  De personuppgifter du nu skriver in hamnar i RUMs anmälningssystem.

  Riksförbundet Unga Musikanter följer Personuppgiftslagen och behandlar dina uppgifter med försiktighet. De uppgifter du lämnar med denna anmälan kommer att hanteras av kursansvarig hos Riksförbundet Unga Musikanter samt hos Försvarsmusiken, i övrigt kommer de aldrig lämnas ut till andra.

  Uppgifterna används även som underlag vid statsbidragsansökan, distriktens landstingsbidragsansökningar och statistik.

  Revisor kan på uppdrag av från statlig myndighet eller region/landstingsförbund få möjlighet att granska personuppgifter från Riksförbundet Unga Musikanters förbundskansli, om deras arbete kräver det.

  Genom att fylla i dina uppgifter och kryssa i rutan nedan, godkänner du detta.

  Deltagarinformation

  Information om närmast anhörig

  Denna information samlar vi in för att om något händer under kursen kontakta den person som du vill ska kontaktas. Informera personen om att du har angivit den och vilken period kursen kommer att ske.

  Instrument-information


  X