RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Framtidens Musikpris prisceremoni kommer göras digitalt och har flyttats fram till 17 september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

Kansliet och växeln har sommarstängt 1-31 juli, men ni kan fortfarande maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

 • Kategorier

 • SPETS – RUMs ledarskapsutbildning för ungdomar 16-20 år

  13 augusti 2019 Utbildning Hanna Fred Ekman

  Kursen har fokus på följande områden:

  Förenings- och mötesteknik
  Gruppdynamik och teambuildning
  Ledar- och främjartekniker
  Feedback
  Ledarskap och personlig utveckling

  Datum för kursen hösten 2019:
  14-15 september
  19-20 oktober
  23-24 november

  Kursen pågår under tre helger på Skeppsholmen i Stockholm.
  Vi startar lördag morgon och avslutar söndag eftermiddag.
  Vi vill att ni kommer till Stockholm under fredag kväll.
  Kostnaden för kursen är 5000 kr, då ingår även resa till och från kurshelgerna, övernattning och mat.

  Anmäl dig till SPETS 2019 här! Sista anmälningsdag är tisdag 25 augusti.

  Har du några frågor kontakta RUM:s utbildningssamordnare Karin, karin.broberg@rum.se eller 072 58 68 453.

  ANMÄL DIG HÄR

  De personuppgifter du nu skriver in hamnar i RUMs anmälningssystem.

  Riksförbundet Unga Musikanter följer Personuppgiftslagen och behandlar dina uppgifter med försiktighet. De uppgifter du lämnar med denna anmälan kommer att hanteras av kursansvarig hos RUM - Riksförbundet Unga Musikanter, i övrigt kommer de aldrig lämnas ut till andra.

  Uppgifterna används även som underlag vid statsbidragsansökan, distriktens landstingsbidragsansökningar och statistik.

  Revisor kan på uppdrag av från statlig myndighet eller region/landstingsförbund få möjlighet att granska personuppgifter från Riksförbundet Unga Musikanters förbundskansli, om deras arbete kräver det.

  Genom att fylla i dina uppgifter och kryssa i rutan nedan, godkänner du detta.

  Deltagarinformation

  Information om närmast anhörig

  Denna information samlar vi in för att om något händer under kursen kontakta den person som du vill ska kontaktas. Informera personen om att du har angivit den och vilken period kursen kommer att ske.

  Vill du får du gärna ange två så vi säkerställer att vi kan få tag i någon av dem.


  X