RUM:s teckning
!

Under juli månad är telefonväxeln stängd.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i turordning efter semestern.

Glad sommar!

 • Kategorier

 • Tack Kalle Moraeus!!!

  20 juni 2019 Media Hanna Fred Ekman

  Så roligt att vår verksamhet och vårt arbete uppmärksammas och stöttas.
  För vi, precis som de flesta ungdomsorganisationer, är alltid i behov av ekonomiskt stöd
  för att kunna fortsätta bedriva kvalitativ verksamhet.

  X