RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

 • Kategorier

 • Kallelsen till förbundsstämman 2020

  21 oktober 2020 Årsmöte Hanna Fred Ekman

  Hej,

  Här kommer kallelsen till årets förbundsstämma. I år är förbundsstämman digital!

  NÄR: Lördag 21 november 12:30-17:30. Reservera även söndag 22 november 10:00-12:00 ifall något ärende skulle behöva längre tid/tekniken strular etc.

  VAR: Via Microsoft Teams, så var du vill, där nätverksuppkoppling finns.

  HUR: Vi kommer att sända mötet i Microsoft Teams och använda det digitala stämmoverktyget Suffra för omröstningar, talarlista och övrigt som hör till mötet

  ANMÄLAN: Görs via denna länk, https://ebas.rum.se/registrations/add/52

  Alla ombud och övriga som vill närvara kommer att få närmare instruktioner och inloggningar till systemet per mejl senast måndag 16 november.

  Eftersom stämman blir digital så har vi valt att hålla två digitala träffar innan stämmohelgen, för att alla ska ha möjlighet att hålla längre diskussioner kring vissa punkter. Om ert distrikts ombud inte kan närvara dessa kvällar, så kan vem som helst från distriktet närvara och sedan prata med ombudet om vad som sagts samt om ev. yrkande bör läggas från distriktet. De två träffarna kommer att vara

  Vänliga hälsningar
  Förbundsstyrelsen

  X