RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

 • Kategorier

 • Saxofonkurs med Hässlö saxofonkvartett

  9 september 2020 Kurser Hanna Fred Ekman

  Saxofon

  Den 24 oktober 2020 kommer Hässlö Saxofonkvartett (Jerker Axelsson, Anders Nilsson, Johannes Thorell och Daniel Hedström) att hålla en kurs i ensemblespel för saxofonister. I år gör de en kurs anpassad efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket betyder följande:

  Kursen ges som en endagskurs på två platser i Sverige, Vallentuna respektive Aneby. På varje ort finns plats för 10 deltagare och i och med lägre deltagarantal och större lokaler kan kursen genomföras på ett smittsäkert sätt. Förhoppningen är att det under dagen, via digitala möjligheter, går att koppla ihop de två orterna och spela för varandra.

  Denna kurs är en ensemblekurs och fokus ligger på att spela i mindre grupper som kvartett och kvintett. Årets repertoar kommer som vanligt att sträcka sig från klassisk musik, via populärmusik till jazz och målsättningen är även detta år, att grupperna själva skall kunna påverka repertoarvalet.

  Kursen riktar sig till ungdomar från 15 år och vuxna amatörer.

  Pris:
  1000 sek  för vuxna
  800 sek. för skolungdom
  Lunch och fika ingår i priset.

  RUM Stockholm subventionerar deltagaravgiften med 300 kr för sina medlemmar.
  För övriga RUM-anslutna finns det möjlighet att söka stöd hos respektive distrikt, som dock själva avgör om de kan ge bidrag.

  Maila till blassax@outlook.com  för mer info samt fullständigt anmälningsformulär senast den 21 september.

  Kursen arrangeras av Musikföreningen Blås Sax i samarbete med Hässlö saxofonkvartett, RUM Stockholm, Uppsala Kulturskola och Studiefrämjandet Uppsala Västmanland

  X