RUM:s teckning
i

Kristi himmelfärds dag

Torsdag 13 maj är röd dag, därför stänger växeln redan klockan 12.00 onsdag 12 maj. Kansliet och växeln håller sedan stängt torsdag 13 maj och fredag 14 maj.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

 • Kategorier

 • Delta i MUCF:s undersökning om unga och samhällsengagemang

  15 april 2021 Påverkansarbete Hanna Fred Ekman

  MUCF undersökning

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) söker unga i åldern 15–25 som är intresserade av att delta i en intervjuundersökning om unga och samhällsengagemang. Undersökningen är en del av årets Fokusrapport som kommer att släppas i höst.

  Syftet med årets rapport är att ge fördjupad kunskap om ungas samhällsengagemang. MUCF kommer bland annat att undersöka ungas förståelse och inställning till engagemang, drivkrafter för ungas engagemang samt vilka uttryck och former detta tar. Ambitionen är också att försöka identifiera trösklar och hinder för engagemang.

  Under intervjuerna kommer vi att behandla följande teman:

  • Vad samhällsengagemang innebär
  • Inställning till engagemang
  • Erfarenhet av samhällsengagemang (exempelvis på sociala medier, i förening eller som volontär)
  • Upplevda förutsättningar till engagemang (exempelvis i form av tid, ekonomiska resurser, tillgängliga arenor)
  • Erfarenheter av hot och hat
  • Upplevda möjligheter att påverka
  • Intresse för politik och politiskt deltagande

  Praktisk information

  Intervjuerna kommer att genomföras digitalt. MUCF planerar att både göra intervjuer i mindre grupper (ca 4–6 personer) och enskilt. De beräknar att gruppintervjuerna kommer att ta ungefär två timmar och de enskilda intervjuerna ungefär en halvtimme till en timme.

  De som deltar i undersökningen är garanterade konfidentialitet. Det innebär att bara de utredare som arbetar med undersökningen kommer att veta vad som sagts under intervjun och att inga namn kommer att finnas med i rapporten. De kommer att spela in intervjuerna, men det är bara de som arbetar med utredningen som kommer att ha tillgång till inspelningarna.

  Som tack för hjälpen kommer MUCF att dela ut ett presentkort från GoGift på 150 kr till alla som blir intervjuade.

  X