RUM:s teckning
i

Kristi himmelfärds dag

Torsdag 13 maj är röd dag, därför stänger växeln redan klockan 12.00 onsdag 12 maj. Kansliet och växeln håller sedan stängt torsdag 13 maj och fredag 14 maj.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

 • Kategorier

 • KULTURENS KAPILLÄRER – krisstöd till det ideella kulturlivet

  1 april 2021 Okategoriserat Hanna Fred Ekman

  Ideell Kulturallians

  Nu kan du söka ett krisstöd för lokala kulturföreningar hos Ideell kulturallians, där RUM är medlem. De kallar det ”kulturens kapillärer”, eftersom de lokala kulturföreningarna syresätter kulturlivet i hela landet.

  Sök stöd för att övervintra pandemin. Få möjlighet att pröva något nytt, utveckla nya arbetssätt och tekniker som fungerar smittsäkert. Föreningar som har tvingats lägga sin verksamhet i malpåse kan söka stöd för att återstarta sin verksamhet.

  Ideell kulturallians har beviljats stöd från Postkodstiftelsen om nio miljoner kronor för att under 2021 genomföra projektet ”Kulturens kapillärer – Stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas”. Genom projektet fördelar de ekonomiskt stöd till ett hundratal aktörer inom den ideella kulturen.

  Vem kan söka?

  Stödet riktar sig till ideella kulturföreningar som verkar lokalt, och som i sin tur är anslutna till någon av Ideell kulturallians nationella medlemsorganisationer. Stöd ges inte till riksorganisationer eller regionala organisationer.

  Vad kan man söka stöd för?

  Krisstödet är till för att din förening ska kunna möta pandemins utmaningar, och är öppet för olika strategier och arbetssätt. Det kan vara för intern utveckling såväl som evenemang som når en större publik. Projektet kan både gälla smittsäker kulturverksamhet på plats, såväl som utveckling av den digitala kulturen, samt inköp av teknik och tjänster som möjliggör detta.
  Varje projekt kan få maximalt 100 000 kr.
  Du kan söka stöd för projekt som genomförs och redovisas under projektperioden (även om projekten siktar på att ge resultat under längre tid).

  Ansökningsformuläret hittar du HÄR.

  Beslut om stöd

  Din ansökning bereds av Ideell kulturallians kansli. Bedömningen av ansökningen grundas på projektets konstnärliga och kulturella angelägenhet, om det har betydelse i sitt lokala sammanhang, om det skapar förutsättningar för utveckling av verksamheten samt om det är realistiskt och har en rimlig budget.
  En förutsättning för stöd är att föreningens verksamhet bygger på en demokratisk och jämställd värdegrund.

  Viktiga datum

  • Sista ansökningsdag är den 7 april 2021
  • Beslut om stöd meddelas i maj
  • Projekt ska genomföras under 2021, och slutrapporteras innan årets slut

  Du kan läsa mer på Ideell Kulturallians hemsida.

  X