RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

 • Kategorier

 • Läs om Coronapandemins utmaningar inom ideella kultursektorn!

  2 februari 2021 Musikpolitik, Okategoriserat Hanna Fred Ekman

  NOD:s lägesbild av Coronapandemins utmaningar ideella kultursektorn

  Hur har pandemins restriktioner påverkat medlemsorganisationerna?
  Vilka konsekvenser ses på kort respektive lång sikt?
  Vad behöver göras för att minska de negativa effekterna på den ideella delen av kultursektorn?

  Här kan du läsa NOD:s lägesbild, där de har sammanställt svar från RUM och 24 andra av Sveriges riksorganisationer inom den ideella delen av kultursektorn, rörande pandemins pågående och framtida konsekvenser.

  NOD – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället
  Läs mer om NOD här.

  X