RUM:s teckning
 • Kategorier

 • Läs om Coronapandemins utmaningar inom ideella kultursektorn!

  2 februari 2021 Musikpolitik, Okategoriserat Hanna Fred Ekman

  NOD:s lägesbild av Coronapandemins utmaningar ideella kultursektorn

  Hur har pandemins restriktioner påverkat medlemsorganisationerna?
  Vilka konsekvenser ses på kort respektive lång sikt?
  Vad behöver göras för att minska de negativa effekterna på den ideella delen av kultursektorn?

  Här kan du läsa NOD:s lägesbild, där de har sammanställt svar från RUM och 24 andra av Sveriges riksorganisationer inom den ideella delen av kultursektorn, rörande pandemins pågående och framtida konsekvenser.

  NOD – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället
  Läs mer om NOD här.

  X