RUM:s teckning
 • Kategorier

 • Nu är Nexus rapport släppt!

  2 februari 2021 Musikpolitik Hanna Fred Ekman

  Kulturlivets fortlevnad nexus rapport

  Kulturlivets fortlevnad är en fallstudie av regionala kulturplaner som undersöker det fria kulturlivets möjligheter. Rapportens frågeställningar rör vilka förutsättningar för finansiering som finns i regionerna, om strukturerna kring dessa bidrar till ojämlikhet i kulturlivet och hur olika kulturformer inkluderas i kulturplanerna.

  HÄR kan du läsa och ladda ner rapporten.

  X