Stöd oss
 • Kategorier

 • Anmälan öppen till Tónlek 2024

  19 februari 2024 Kurser, Läger jonasarenius

  Ungdomar dansar på Tónlek

  Tónlek är en veckolång stråkkurs för ungdomar från hela Norden i åldrarna 10–25 år. En mötesplats för unga stråkinstrumentalister från hela Norden, men också för musiker, pedagoger och musikförbund. I år arrangeras Tónlek i Sverige och anmälan är öppen.

  Idén med Tónlek är att skapa ett samarbete mellan deltagare från de nordiska länderna med musik som ett gemensamt språk. Deltagarna får vänner från hela Norden, utforskar gamla nordiska traditioner, likheter och skillnader i folkmusik och dans och inspirerar varandra genom olika sätt att musicera och lära. Även pedagoger byter erfarenheter och utmanas i övningar med elever på alla nivåer.

  Tónlek är ett läger fyllt av aktiviteter. Mycket kretsar kring stråkorkestern, indelad i tre nivåer för att passa alla deltagare. Kvällar fyllda av folkmusik och folkdans. Crazy Night, kursens sista kväll, fylls med humor och spelglädje i nummer och konstellationer som bestäms av deltagarna själva. Alla deltagare får också individuella lektioner varje dag, med ackompanjemang av pianist som bistår vid instudering, repetitioner och konserter.

  Tónleks pedagoger är alla framstående musiker. Allt är ett samarbete mellan partner i våra nordiska länder. Bakom Tónlek står bland andra vi i RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, Jeunesse Musicales i Norge, Harpa International Music Academy på Island och Musik og Ungdom i Danmark.

  I år hålls Tónlek på Vara Folkhögskola i Västra Götaland den 4-10 augusti, mitt på Västgötaslätten. Precis som förra året har vi en dirigent av högsta klass på plats och repertoaren för alla orkestrar börjar ta form. Allt är upplagt för ett fantastiskt läger! 

  Låter det här som något för dig? Nu är anmälan till Tónlek öppen!

  Läs mer om Tónlek här!

  Tónlek står för en hållbar utveckling i Norden, för jämlikhet och jämställdhet samt för barn och ungas rätt att bli hörda och få inflytande över sin egen situation.

  Tónlek står för en hållbar utveckling i Norden, för jämlikhet och jämställdhet samt för barn och ungas rätt att bli hörda och få inflytande över sin egen situation.

  X