RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vi förnyar och anpassar MusikRUM 2021! Mer information kommer snart.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Extrastämma maj 2019

Dokument

Föredragningslista extranisatt förbundsstämma

Proposition stadgeändring

Nuvarande stadgar antagna 2017.04.23

Stadgeförslag november 2018

NYTT stadgeförslag extrastämma maj 2019

Protokoll extra årsstämma RUM 2019 05 16 – receipt eax3o

 

X