RUM:s teckning

Extrastämma maj 2019

Dokument

Föredragningslista extranisatt förbundsstämma

Proposition stadgeändring

Nuvarande stadgar antagna 2017.04.23

Stadgeförslag november 2018

NYTT stadgeförslag extrastämma maj 2019

Protokoll extra årsstämma RUM 2019 05 16 – receipt eax3o

 

X