RUM:s teckning
!

Under juli månad är telefonväxeln stängd.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i turordning efter semestern.

Glad sommar!

Extrastämma maj 2019

Dokument

Föredragningslista extranisatt förbundsstämma

Proposition stadgeändring

Nuvarande stadgar antagna 2017.04.23

Stadgeförslag november 2018

NYTT stadgeförslag extrastämma maj 2019

 

X