RUM:s teckning
RUM:s förbundsstämma 2018

Förbundsstämma 2020

Protokoll från förbundsstämman 2020

Här kan du läsa protokollet

Praktisk info

RUM:s förbundsstämma 2020 äger rum lördag 21 november 12:30-17:30 och i år är den digital.
Därför önskar vi att du även reserverar söndag 22 november 10:00-12:00 ifall något ärende skulle behöva längre tid eller om tekniken strular etc.

Vi kommer att sända mötet i Microsoft Teams och använda det digitala stämmoverktyget Suffra för omröstningar, talarlista och övrigt som hör till mötet. När du har anmält dig kommer du att få närmare instruktioner och inloggningar till systemet per mejl senast måndag 16 november, om du har anmält dig senast 15 november. Anmälningar som görs 16-20 november får instruktioner och inlogg inom 24 h.

Anmälan

Senast fredag 20 november 12:00 ska du ha anmält dig. Detta gör du enkelt via knappen här nedan.

Ombudsfördelning

HÄR kan du läsa om hur många ombud ditt distrikt har.

Digitala träffar

Eftersom stämman blir digital så har vi valt att hålla två digitala träffar innan stämmohelgen, för att du och alla andra ska ha möjlighet att hålla en längre diskussion kring vissa punkter. Om ditt distrikts ombud inte kan närvara dessa kvällar, så kan vem som helst från distriktet närvara och sedan prata med ombudet om vad som sagts samt om ev. yrkande bör läggas från distriktet. De två träffarna kommer att vara

Handlingar till förbundsstämman 2020

Stämmohandlingar 2020
Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2019
Verksamhetsplan & budget 2021

OBS! Ny budgetversion publicerad 17 november
Kansliposten förändrades efter slutförhandling om kansliets hyresavtal, vilket har påverkat resultatposten. Denna överstiger inte den extrasumma RUM tilldelats av MUCF.

Stadgeförslag

Här kan du ladda ner stadgeförslaget som Word-fil, så du enkelt kan se de föreslagna ändringarna genom ”spåra ändringar”.

Stadgeförslag förbundsstämman november 2020

Behöver du hjälp?

Vid frågor eller funderingar kring stämman, ta kontakt med RUM:s kansli på info@rum.se eller ring på 0771-91 91 40.

X