Stöd oss

Framtidens Musikpris

Bakgrund

Framtidens Musikpris är instiftat av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter för att ta till vara på behovet att uppmärksamma barn och ungas möjlighet till utveckling.

Tillsammans med samarbetsorganisationer och partner vill vi lyfta fram de bakomliggande faktorer, personer och organisationer som bygger upp, upprätthåller och möjliggör bredden och spetskompetensen inom svenskt musikliv. Allt det som ibland kallas det svenska musikundret.

Vi sammanför branschen i ett pris som går till dem som idag skapar möjligheter för ett rikt framtida musikliv.

Syfte

Priset syftar att stärka och utveckla samarbetet och kommunikationen mellan skolor, organisationer, institutioner och företag. En möjlighet att delta i arbetet för återväxt inom svenskt musikliv.

Vi vill uppmuntra och ge välförtjänt uppmärksamhet till eldsjälar, entusiaster, pedagoger, ensembler organisationer, entreprenörer, barn och unga. Alla de som tar initiativ för musik och kultur. Framtidens Musikpris är en manifestation för att inspirera andra.

2019 förnyade vi priset

I samarbete med Stim utökade vi 2019 Framtidens Musikpris med en ny kategori som belyser och uppmärksammar den, dem eller det som inspirerar, hjälper och möjliggör ungas komponerande. Vi vill att alla ska veta och förstå att musik har ett värde.

X