RUM:s teckning
!

Veckan innan påsk är växeln stängd.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i ordning under veckan efter påsk.

  • Kategorier

  • Normalstadgar for forening

    30 juni 2017 Hanna Hult Rosén

    X