Om RUM

2014
Anna Edlund väljs till ny förbundsordförande.

2013
RUM firar 35-årsjubileum.

2012
Martin Erkenborn väljs till ny förbundsordförande.

2010
RUM:s nya logotyp, grafiska profil och hemsida lanseras.

2009
RUM:s musikfestival, MusikRUM, samlar tusentals unga i staden.
Stråklandslaget, RUM:s stråkorkester, gör debut i juli.

2008
RUM:s tredje jubileumsfestival tar plats i Örebro.

2005
Blåslandslaget deltar i World Music Contest i Nederländerna och kommer hem med en guldmedalj.

2003
RUM:s andra jubileumsfestival tar plats i Örebro.

1997
RUM:s blåsarsymfoniker deltar i World Music Contest i Nederländerna och kommer hem med en guldmedalj. RUM får en officiell hemsida.

1996
Information om RUM läggs ut på Internet för första gången.

1994
RUM:s internationella musikfestival äger rum i Östersund. En galakonsert sänds i Sveriges Television. De första drillmästerskapen hålls i Östersund.

1988
RUM firar 10 år, och RUM:s jubileumsfestival tar plats i Linköping.

1980
Eftersom RUM engagerat mer än 3 000 ungdomar beslutar riksdagen att bevilja RUM statsbidrag som ungdomsorganisation.

1978
Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, bildas. Det händer när Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrar beslutar att göra en separat ungdomssektion, Riksförbundet Unga Musikanter, på sitt förbundsmöte den 17-18 november på Graninge stiftsgård utanför Stockholm. Perry Göransson väljs till förbundsordförande.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder RUM:s arbete och tar beslut om det som rör organisationen. Ledamöterna i styrelsen väljs på RUM-stämman och sitter i två år i taget (suppleanter väljs in på ett år i taget). Varje förening och distrikt i RUM har en egen styrelse.

Anna Edlund
Förbundsordförande
anna@rum.se
070-394 23 82

Sandra Hammarstrand
Första vice förbundsordförande
sandra@rum.se

Lena Andersson
Andra vice förbundsordförande
lena.andersson@rum.se

Johan Tjäder
Förbundssekreterare
tjader@rum.se

Daniel Ingemarsson Wik
Förbundskassör, vice förbundssekreterare
daniel@rum.se
070-336 56 27

Adrian Munther
Ledamot
adrian@rum.se

Peter Tjernberg
Ledamot
peter.tjernberg@skola.sundsvall.se
073-021 13 59

Elin Gripstrand
Suppleant (1)
gripstrand.elin@gmail.com

Anton Prang
Suppleant (2)
anton.prang@rum.se

Alexander Johansson
Suppleant (3)
alex.johansson1994@live.com

Valberedning

Valberedningen nås på valberedning@rum.se och består av:

Susanna Wärmegård, sammankallande
Michael Johansson
Karl-Fredrik Kylesten
Herman Miller
Anna Strandberg

Stadgar är de olika regler som gäller för en förening.

I RUM:s stadgar kan du läsa bland annat läsa

 • att RUM:s beslut tas av RUM-stämma, extra RUM-stämma och förbundsstyrelsen.
 • att verksamhetsår och förbundsstyrelsens arbetsår sammanfaller med kalenderåret.
 • att föreningarna väljer vem de vill ska representera dem på distriktsstämmor. Varje distrikt får skicka sin utvalda till RUM-stämman, en utvald per 500 medlemmar i distriktet.
 • att förbundsstyrelsen har en ordförande, sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Här kan du läsa förbundets stadgar, senast reviderade 23 april 2017.

Här finns förslag till stadgar för föreningarna.

Här finns förslag till stadgar för distrikten.

Distrikten ska även ha en arbetsordning och en exempelmall finns att hämta här.

Grafisk profil

Vår grafiska profil är en viktig del av den vår kommunikation. Den gör det lättare för vår omvärld – medlemmar, allmänheten, organisationer, samarbetspartners och beslutsfattare – att känna igen RUM och vår verksamhet. Om vi använder ett gemensamt uttryckssätt med RUM som tydlig avsändare känns RUM igen och tryggheten ökar.

Här nedanför hittar du information om RUM:s grafiska profil.

Mottagare

Guldmedaljer
Therése Hugosson, 2014
Mattias Mattsson, 2014
Ann-Helen Lindskog, 2014
Göran Lindskog, 2014
Martin Erkenborn, 2013
Jenny Wrackefeldt, 2013
Claes Sandgren, 2012
Kjell-Arne Friberg, 2011
Tomas Herrgårdh, 2011

Silvermedaljer
Nini Engstrand, 2011
Lars Östlund, 2011

Medaljreglemente
Beslutat av RUM:s förbundsmöte 2011:

Medaljen finns i guld och silver. Den är utförd i åttonde storleken med åtsidan uppvisande en fri framställning av ett stråkinstrument, ett klockstycke, en trumma och ett klaviatur lagda över varandra. Frånsidan har en eklövskrans med plats för gravering av innehavarens namn och det år den delades ut. Medaljen är till för att bäras i band på bröstet. Bandet är kluvet i grönt och vitt. Medaljen har ett tillhörande diplom.

Medaljen kan tilldelas för insatser för förbundet under lång tid eller insatser som haft särskilt givande resultat. Medaljen i guld kan delas ut för synnerligen givande insatser eller hängivet arbete i minst 10 års tid. Medaljen i silver kan delas ut för särskilt givande insatser eller för hängivet arbete under minst 5 års tid.

Styrelser i medlemsföreningar eller distrikt och ledamöter i förbundsstyrelsen kan föreslå tilldelning av medalj genom en skriftlig motivering till förbundsstyrelsen. Beslut om utdelning tas av förbundsstyrelsen. Beslutet ska offentliggöras och en förteckning av mottagare ska föras av förbundsstyrelsen.

Medalj och diplom delas ut av förbundsordförande eller styrelseledamot vid högtidliga tillfällen, exempelvis vid förbundsmöten, distriktsmöten, föreningsstämmor eller andra offentliga tillfällen.

I RUM finns det några utbildningar som erbjuds på förbundsnivå. Sedan har både distrikt och regioner olika kurser och utbildningar för sina medlemmar.

De utbildningar som förbundet erbjuder listas nedan, för att få mer information om respektive kurs klicka på kursens namn.

VardagsRUM, en föreningstekniksutbildning. Du väljer själv om du vill gå en webbvariant eller försöka få till en i ditt distrikt.

SPETS, en ledarskapsutbildning för ungdomar mellan 16 och 20 år.

Har du frågor om våra utbildningar så kontakta vår utbildningskonsulent.

Här kommer förbunsstyrelsens protokoll att läggas upp löpande fr.o.m. arbetsåret 2017.

FS-möten 2017
FSprot20170826-27
FSprot20170513-14

FSprot20170423

RUM-stämmor
Vårstämma 2017

RUM har ett antal policys och styrdokument som vi förhåller oss till i vår organisation. Här finner du de viktigaste dokumenten så att du också kan ta del av dem. Styrdokumenten fastställs årligen av förbundsstyrelsen i början av styrelsens arbetsår. Flera av styrdokumenten tillämpas inte bara på förbundsnivå utan på alla våra evenemang som RUM står bakom och våra distrikt och medlemsföreningar får också gärna följa de som är tillämpliga för dem. Vissa styrdokument så som alkohol- och drogpolicyn måste följas i hela organisationen.

Styrdokument
Alkohol- och drogpolicy
Arbetsordning
Arkivpolicy
Digitala signaturer
Kommunikationspolicy
Kommunikationsstrategi
Policy för e-post
Portföljstyrning och projekt
Representationspolicy
Upphandlingspolicy
Uteslutningspolicy

Mallar för dokument
BU Mall
Dokumentmall
DU Mall
Mall för projektplan
Mall för projektutvärdering

Beslutsunderlag
När förbundsstyrelsen ska behandla en fråga på ett möte ska det finnas ett skriftligt diskussionsunderlag (DU) eller beslutsunderlag (BU) som vi utgår från så att det blir tydligt vad det faktiskt är som ska behandlas på mötet och varför. BU och DU är öppet för vem som helst att använda, t.e.x våra medlemmar och personal. När det finns en fråga som någon vill att förbundsstyrelsen ska diskutera på ett möte, fyll bara i en av mallarna ovan och maila till au@rum.se så kollar vi på det.

Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, är en organisation för alla barn och unga som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller spelar teater. Bland våra 40 000 medlemmar och 400 lokalföreningar finns det massor av musik- och kulturaktiviteter av alla olika typer.

Vad gör RUM?
Vi ordnar kurser, konserter, workshops, festivaler och mycket annat kul för våra medlemmar.

Vi samtalar politiker och myndigheter i frågor som är viktiga för musicerande ungdomar.

Vi ger våra medlemmar råd i frågor som handlar om musik, organisation och ekonomi och arbetar för medlemmarna och deras föreningars utveckling.

Vi skapar kontakter mellan våra medlemmar både i Sverige och utomlands.

Verksamhet
RUM ordnar många olika aktiviteter. Vi har landslag som åker på turné på sommaren, vi ordnar Sveriges största musikfestival för barn och unga, MusikRUM i Västerås, och varje år har vi fler än 100 kurser på olika platser i landet.

 • Landslagen
  RUM:s landslag är för dig som vill spelar i en orkester på hög nivå och bli riktigt bra på det du spelar! Varje sommar träffas våra två landslag så att unga musikanter kan provspela. Kurserna avslutas med en turné i Sverige eller utomlands. Landslagen finns till för att unga musikanter som spelar musik på hög nivå ska få träffas, spela tillsammans och utvecklas tillsammans.
 • Kurser
  Våra kurser och utbildningar är en viktig del av RUM. Vi vill att alla ska få en chans att lära sig nya saker. RUM anordnar olika kurser för våra medlemmar där ni får chansen att träffa andra unga, lära dig er om hur föreningar fungerar och mycket mer! Som medlem får du rabatt på våra kurser och utbildningar, och vi samarbetar också med många andra arrangörer för att du ska kunna gå på så många olika kurser som möjligt!
 • Festivalen
  MusikRUM i Västerås är vår musik- och kulturfestival för barn och unga. Festivalen är öppen för alla musik- och kulturintresserade unga. Vi fokuserar främst på unga som spelar på en musik- eller kulturskola, men alla är såklart välkomna att delta! MusikRUM riktar sig till dig som är mellan 7-25 år, och festivalen är helt alkohol- och drogfri. Varje år kommer 1 500-3 000 unga deltagare från hela Sverige, och nära 15 000 besökare!

Hur är RUM organiserat?
RUM är en ideell ungdomsorganisation med en förbundsstyrelse och 25 olika distrikt där varje distrikt har en egen styrelse. RUM har ungefär 40 000 medlemmar och 400 föreningar över hela Sverige. Föreningarna kan vara allt från en liten ensemble, kör, orkester eller dansgrupp till en stor elevförening på en musik- eller kulturskola.

Försäkring
Alla RUM-medlemmar är försäkrade. Länk till försäkring.

X