RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Förtjänstmedaljer

Mottagare

Guldmedaljer

Alf Olsson                         2019

Adrian Munther              2018

Fredrik Torgnysson        2018

Johan Tjäder                    2018

Perry Göransson             2018

Sara Angel                         2018

Sten-Inge Jonsson           2018

Therése Hugosson           2014

Mattias Mattsson             2014

Ann-Helen Lindskog       2014

Göran Lindskog                2014

Martin Erkenborn            2014

Jenny Wrackefeldt           2014

Claes Sandgren                 2012

Kjell-Arne Friberg            2011

Tomas Herrgårdh             2011

Silvermedaljer

Alexander Holmberg      2018

Emilia Eriksson               2018

Åsa Krona                          2018

Lars Pirfält                        2018

Nini Engstrand                 2011

Lars Östlund                     2011

Medaljreglemente

Beslutat av RUM:s förbundsmöte 2011:

Medaljen finns i guld och silver. Den är utförd i åttonde storleken med åtsidan uppvisande en fri framställning av ett stråkinstrument, ett klockstycke, en trumma och ett klaviatur lagda över varandra. Frånsidan har en eklövskrans med plats för gravering av innehavarens namn och det år den delades ut. Medaljen är till för att bäras i band på bröstet. Bandet är kluvet i grönt och vitt. Medaljen har ett tillhörande diplom.

Medaljen kan tilldelas för insatser för förbundet under lång tid eller insatser som haft särskilt givande resultat. Medaljen i guld kan delas ut för synnerligen givande insatser eller hängivet arbete i minst 10 års tid. Medaljen i silver kan delas ut för särskilt givande insatser eller för hängivet arbete under minst 5 års tid.

Styrelser i medlemsföreningar eller distrikt och ledamöter i förbundsstyrelsen kan föreslå tilldelning av medalj genom en skriftlig motivering till förbundsstyrelsen. Beslut om utdelning tas av förbundsstyrelsen. Beslutet ska offentliggöras och en förteckning av mottagare ska föras av förbundsstyrelsen.

Medalj och diplom delas ut av förbundsordförande eller styrelseledamot vid högtidliga tillfällen, exempelvis vid förbundsmöten, distriktsmöten, föreningsstämmor eller andra offentliga tillfällen.

Ett medaljkit kostar 400 kr. I kittet ingår: Graverad förtjänstmedalj, släpspänne, medalj i miniatyr och pin.

X